Firmy KTA technika a První SaZ byly potrestány za kartel v soutěži na modernizaci železniční trati Pňovany – Bezdružice v Plzeňském kraji. „Obě společnosti se v rámci narovnání s ÚOHS k porušení zákona přiznaly a následně nepodaly proti rozhodnutí rozklad,“ informoval mluvčí ÚOHS Martin Švanda a doplnil, že rozhodnutí již je pravomocné.

ÚOHS v rámci správního řízení zjistil, že uvedení soutěžitelé jednali ve vzájemně shodě, když v květnu 2015 koordinovali svou účast a nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezdružice“, které zadávala někdejší Správa železniční dopravní cesty (nynější Správa železnic). „Cílem protisoutěžního jednání bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost KTA technika. Sladěné nabídky byly následně skutečně podány. Koordinaci jednání ÚOHS prokázal zejména prostřednictvím shod v nabídkách a identických metadat u některých dokumentů z nabídek obou soutěžitelů. Postup společností KTA technika a První SaZ narušil hospodářskou soutěž a znamenal tedy porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže,“ popsal Švanda.

Souprava ComfortJet na testech ve Velimi
První souprava ComfortJet, kterou vyrábí i Škoda Group, dorazila na testy

Výsledná výše pokut činí 1 670 000 Kč pro společnost KTA technika a 1 503 000 Kč pro První SaZ. Při ukládání pokut ÚOHS vycházel z hodnoty veřejné zakázky, která byla kartelem ovlivněna a jejíž výše činila bezmála 19 milionů korun bez DPH. „Účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání, za což jim byly sníženy pokuty o 20 %. Soutěžiteli První SaZ byla nadto pokuta snížena díky zavedení efektivního compliance programu (soubor interních zásad a postupů společnosti, které mají zamezit protiprávnímu jednání – pozn. aut.). U společnosti KTA technika ÚOHS vyhodnotil předložené informace a dokumenty jako nedostatečné k prokázání zavedeného compliance programu v oblasti hospodářské soutěže a pokutu v tomto případě nesnížil,“ doplnil Švanda s tím, že jde v ČR o druhý případ ze série šetření bid riggingových kartelů v oblasti zakázek na železnici.