Radní Plzeňského kraje schválili převod sedmi hektarů zemědělské půdy ze Školního statku Horšov s.r.o. na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Horšovský Týn.

Školní statek Horšov s.r.o. je organizace Plzeňského kraje s vlastními zaměstnanci, zatímco Malý hospodářský dvůr Horšov, který zde rovněž působí, je samostatný podnik provozovaný žáky horšovskotýnské školy. Stejně tak žáci provozují i sousední Penzion s restaurací v Oboře .

Zatímco řada učňů v jiných školách při praxi často provádí pouze pomocné práce, na statku a v penzionu se žáci pod dohledem učitelů starají o vše sami. Získávají tak praktické zkušenosti z uzavřeného chodu vlastní farmy.

Obdělávání pozemků budou sloužit k zabezpečení krmiv pro zvířata ve školním hospodářském dvoře, zvířata pak pro školní penzion s restaurací, která vaří denně přes sto obědů.

„Jak tomu bývá na naší škole zvykem, tato pole budou obhospodařovat pouze žáci oboru Opravář zemědělských strojů a Agropodnikání společně s jejich odbornými učiteli," popsal ředitel školy Václav Švarc. Žáci již na pozemcích hnojili, orali a vláčeli pro přípravu setí krmné řepy a seli a váleli pro přípravu pastviny.

„Poprvé si tak vyzkoušeli ostrý trénink před rozhodující sklizní, která je čeká na konci května a začátkem června při sečení trávy a sklizni sena," dodal Švarc.

U každé školní 'firmy' navíc škola sleduje, jak jsou žáci schopni pokrýt náklady a být dobrými hospodáři. Jako příspěvková organizace však škola samozřejmě nesmí mít z podnikání žádný zisk.

Plzeňský kraj škole pomáhá, jeho vlastní Školní statek Horšov s. r. o. je ale ve špatném stavu.

„Za uplynulé roky měl ztrátu osm milionů, loni měl sice nějaký zisk, ale ztrátu nedohnal. Živočišná výroba je téměř na zrušení a kraj nemá peníze na opravy. Stav zázemí statku je v porovnání s jinými ostudný," uvedl Švarc s tím, že minulý týden Horšov kvůli tomuto problému navštívil hejtman Václav Šlajs.

Kraj nyní bude jednat o budoucnosti statku a řešit, jakým způsobem mu pomoci, aby neprodělával a získal peníze na nutné opravy.