Děti v posledních letech ztrácejí zájem o řemeslo. Snižující se počty žáků učilišť dokumentuje i aktuální situace v domažlickém Středním odborném učilišti, kde se pro nezájem letos neotevřely tři tradiční učební obory.


„Nepodařilo se nám získat žáky do 1. ročníků oborů vzdělání prodavač, krejčí a strojní mechanik,“ uvedla ředitelka Zdeňka Buršíková.
Obor strojní mechanik (dříve zámečník) připravuje pracovníky ve strojírenství s univerzálními dovednostmi, kteří jsou na trhu práce velmi perspektivní.
„Učí se veškeré rukodělné práce s kovem, obsluhu obráběcích strojů, základy svářečských i montážních prací. Samozřejmostí je využívání počítačové techniky ve výuce i možnosti zdokonalování dovedností formou odborných kurzů, například svařování v ochranných atmosférách,“ popsala Buršíková.

SOU spolupracuje s horšovskotýnskou firmou, ve které bude pod vedením instruktora probíhat odborný výcvik. Společnost dokonce pro žáky pořídila vstřikovací lis.

Teoretické znalosti žáci načerpají podle školního vzdělávacího programu, do kterého byla začleněno učivo týkající se zpracování plastů.
„Žáci, kteří budou mít nejlepší výsledky, budou po skončení studia zaměstnáni přímo ve firmě. O absolventy tohoto oboru a zaměření již projevily zájem i další firmy zabývající se zpracováním plastů,“ potvrzuje perspektivnost oboru ředitelka.

Aby bylo vytvořené prostředí ve spolupracující firmě letos využito, připravila pro žáky vyšších ročníků školení na obsluhu lisů pro vstřikování plastů zakončené certifikátem.

Nyní domažlické učiliště navštěvuje 465 žáků, z toho 240 studuje ve čtyřletých oborech zakončených maturitou (mechanik seřizovač, obchodník, kosmetické služby, gastronomie). Zbývajících 225 žáků se vzdělává v tříletých oborech zakončených výučním listem (kadeřník, truhlář, obráběč kovů, strojní mechanik, kuchař, kuchař - číšník). Do 1. ročníků letos nastoupilo 120 žáků.