Její dosavadní vzdělání však nestačilo na zamýšlené rozšíření její provozovny o kosmetické služby. Neváhala a přihlásila se na rekvalifikační kurz v domažlickém učilišti, který jí její záměr umožnil.

„Žena má být vždy krásná, aby na ní mužské oko rádo spočinulo," popisuje svoje motto slečna Barbora.

Už odmala ráda česala panenky a později všechny členy své rodiny.
Proto také měla v 9. třídě základní školy jasno, na jakou školu se přihlásí. Rozhodla se pro obor kadeřník na domažlickém učilišti.

Ten zde absolvovala v letech 2006-2009 s velmi dobrým prospěchem.
„Velmi mě bavil odborný výcvik, zajímala jsem se i o odborné teoretické předměty. Účastnila jsem se také všech odborných školení v tomto oboru," vzpomíná.

Těšila se na práci v oboru, chtěla vymýšlet nové účesy, nové techniky.
„Má také dar příjemně komunikovat se zákaznicí, je milá, příjemná, vždy má o čem mluvit, není vtíravá, je velmi empatická, pozná, kdy si zákaznice povídat nechce," vzpomíná na svoji žákyni učitelka odborných předmětů Jolana Fialová.

Práci v oboru Barbora získala. Ve Koutě si od obecního úřadu pronajala nebytové prostory a v nich vybudovala svůj kadeřnický salón. Svůj druhý koníček, líčení, dělala jen doma svým blízkým a kamarádkám. Jejím snem však stále bylo mít svůj kosmeticko-kadeřnický salón. Proto přivítala možnost účastnit se rekvalifikačního kurzu.

To, že proběhne, zjistila od své matky, která se o něm dozvěděla z reklamní kampaně školy. „Barbořina matka pracuje v Německu v penzionu jako pokojská a uvažovala, že by své služby zákazníkům mohla rozšířit," popisuje Fialová.

Současný pracovní trh je profesí kadeřník hodně přesycen, a tak Bára myslí na zadní kolečka. „Čím více toho budu umět, tím větší mám šanci se pracovně uplatnit, být konkurenceschopná," uvažuje Barbora.

„Od kurzu jsem očekávala, že získám nové informace v oboru, osvojím si základní praktické dovednosti, které ženy, jež navštěvují kosmetické salóny, vyžadují," říká.

Na otázku, zda kurz naplnil její očekávání a cíle, které si stanovila, Barbora odpovídá okamžitě a s nadšením: „Kurz mi dal mnohem více, než jsem očekávala. Důležité jsou nejen nové vědomosti a dovednosti, ale také zkušenosti moje a mých kolegyň, které jsme si prostřednictvím kurzu mohly předávat. Také jsem získala důležité kontakty na kosmetické firmy."

Svým zákaznicím, které si k ní přicházejí pro kadeřnické služby, by chtěla nabídnout i služby kosmetické.
Teoretická část kurzu probíhala v učebně SOU vybavené dataprojektorem a interaktivní tabulí. Lektorka využívala různých forem práce, např. prezentace, diskuse s účastnicemi i individuální pohovor.

Praktická část kurzu probíhala na odborném pracovišti kosmetických služeb „Toto pracoviště je poměrně prostorné, s kvalitním technickým vybavením. Pouze jsme se musely střídat u pracovního místa – lehátka. Ale na druhé straně jsme měly možnost vyzkoušet si i to, co nebylo v osnovách kurzu, neboť jsme měly dostatek času," zhodnotila Barbora Koutníková.

Rekvalifikační kosmetický kurz nebyl jediný, který na domažlickém učilišti probíhá. Nyní zde probíhají dva další. Vzdělání si zde mohou rozšířit zájemci o obor kadeřník a truhlář.