Nepřehledný stav v systému povolování reklamních poutačů (tzv. áček) v centru Domažlic skončil. Rada města rozhodla o nových pravidlech.

Svým rozhodnutím zrušila zákaz povolování nových poutačů, který platil od roku 2004. Noví zájemci tak nemohli požádat o umístění své reklamy, což se teď změní. Rada dále ukončila platnost již vydaných povolení k 31. srpnu.

„Od začátku tohoto měsíce mohou podnikatelé žádat o povolení , které má okamžitou platnost a umožní tak umístění áčka neprodleně,“ popsal novinku domažlický starosta Miroslav Mach.

Do konce prázdnin si tak musí obnovit povolení ti, kterým bylo vydáno v minulosti, a o nové si mohou požádat i všichni ostatní zájemci.

„V podloubí a na náměstí bude možno umístit jen jeden poutač na jednu provozovnu,“ zmínil jednu z podmínek nového systému Mach. Dále musí být dodrženo ustanovení zákona o pozemních komunikacích, který stanoví, že chodník musí být průchozí v šíři 1,5 metru.

Zájemce o povolení áčka musí vypracovat plánek jeho umístění, s kterým zajde na odbor dopravy a odbor správy majetku. Od úředníků obdrží registrační štítek, který umístí na reklamní poutač. Do spisu k povolení bude pak umístěna fotografie příslušného áčka.

„Věříme, že nový systém nastolí pořádek a jasná pravidla,“ dodal starosta.

Největší áčko na historickém náměstí užívalo pro propagaci svých pořadů Městské kulturní středisko.
„Abychom přispěli k vyčištění centra od áček, přenecháme pro potřeby MKS bývalé úřední desky na zdech budovy radnice,“ doplnil Mach. Nástěnky tak budou využity pro informace z Kruhu přátel hudby, loutkového divadla či dalších kulturních aktivit.