Poslední čtyři měsíce zbývají plzeňské firmě na dokončení rekonstrukce první části domažlického pivovaru, tzv. Hvozdu. Ten je vysoký dvanáct metrů, dosud jde o jedinou místnost, ta však bude rozdělena do pěti pater s prosklenými podlahami.

„Opraví se na něm střecha,veškeré instalace, přípojky, kotelna, topení, výtahy pro celou budovu, vzduchotechnika, požární zabezpečení, fasáda a vybudováno bude také sociální zařízení pro celý areál," shrnuje zadání první etapy přestavby starosta Domažlic Miroslav Mach. Ve Hvozdu své místo najde i galerie. Celkové náklady na první etapu činí 27 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad přispěje 15 miliony.

Hvozd byl před zahájením oprav v kritickém stavu.

„V krovu působily dřevokazné houby, byl částečně propadlý," popsal Ivan Březina, jednatel architektonického atelieru Mepro Praha, který v roce 2012 vyhrál spolu s Atelierem R2W první architektonickou soutěž v dějinách města, jejímž zadáním byla právě přestavba pivovaru. Atelier Mepro pak měl za úkol oba vítězné projekty skloubit do jediného.

Celková přestavba pivovaru proběhne ve čtyřech etapách, které by dohromady měly vyjít na 80 milionů korun. Počítá se v nich se vznikem restaurace, minipivovaru i s přípravou výstavních prostor, které se budou věnovat pivovarnictví a sklářství. Postavena bude sklářská pec, ve které by měly vznikat originální sklenice, a v plánu je i sál pro zhruba stovku lidí.

Do nového multifunkčního centra by se měla později přestěhovat také knihovna, která bude mít hned dvě podlaží. Místo tak zbude i na depozitář, který má městská knihovna nyní ve Školní ulici.

Historii města bude připomínat i stálá výstava o husitství a bitvě u Domažlic, která bude umístěna v podkroví. V podkrovních prostorech je v plánu vybudovat výstavní prostor věnovaný bitvě u Domažlic a husitství. Celkem je projekt rozdělen do čtyř etap.

Otevření Hvozdu by mělo proběhnout v srpnu v rámci Chodských slavností. Jejich součástí bude i odhalení pomníku husitské bitvě na Baldovském návrší.

Minipivovar, který v opraveném areálu vznikne, má vyprodukovat tři tisíce hektolitrů piva za rok.

„Chceme pokrýt především Chodské slavnosti a další významné události ve městě. Pivo bude přírodní, bez chemie a zákazníci si je budou moci čepovat přímo z tanků. Turisté si budou moci prohlédnout také ukázkový provoz," říká starosta Mach, podle kterého by se pivo v Domažlicích mohlo vařit v roce 2018.