O kolik obcí se staráte v oblasti dodávek pitné vody, provozu vodovodního a kanalizačního systému?
Vodu dodáváme do 44 měst a obcí bývalého okresu Domažlice a ve většině z nich zároveň i provozujeme vodovodní infrastrukturu. Dále se v 16 městech a obcích staráme o systémy kanalizace zakončené  centrální čistírnou odpadních vod.
Jak velký je CHVaK zaměstnavatel?
Máme 103 zaměstnanců. Přes  sezonu  se tento počet ještě zvyšuje. Navýšení ovšem  netvoří naši kmenoví zaměstnanci, ale způsobují je najaté firmy, zejména na stavební práce. Ty potřebujeme při pokládání vodovodů a kanalizace nebo při stavbách čistíren odpadních vod.
Setkáváte se s problémy na trhu práce při obsazování některých pozic?
My hodně naši personální politiku stavíme na vyučených odbornících. Jsou to lidé většinou nad 50 let, kteří u nás dlouhodobě pracují a poznávají specifika práce v naší společnosti. Léta poznávají terén nebo ulice, kudy vedou vodovodní a kanalizační řady. V budoucnu hrozí nedostatek řemeslníků. Je to problém celé republiky. Vidíme, že je málo například zámečníků, instalatérů nebo zedníků.
Co se s tím dá dělat? Existuje nějaké řešení?
Jsem přítomen jednání hospodářské komory, a tak vím, že ta hodně tlačí na podporu učňovského školství, ale není to snadné. Mnozí naši lidé musí pracovat ve vedru, mrazu, dešti. Bývá to dřina, uznávám, že ne vždy dobře placená. Navíc někdy se musí vyrovnávat i s negativními reakcemi lidí, kterým se nelíbí třeba rozkopaná část ulice. Ale bez toho samozřejmě nezajistíme třeba rychlou opravu prasklého potrubí.  Řemeslnické obory mají určitě jistou budoucnost.
Probíhá ve vaší společnosti i nějaké systematické vzdělávání zaměstnanců?
Jsme součástí sdružení SOVAK – Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky. A v jeho rámci se konají odborné semináře a školení, kterých se pravidelně zúčastňují i naši zaměstnanci.
Mají vaši zaměstnanci i nějaké další sociální výhody?
Dáváme velké prostředky do sociálního fondu. Zaměstnancům z něj proplácíme příspěvek na dovolenou, dětskou rekreaci, sportovní vyžití, stravování i kulturu.
Výraznou většinu akcií společnosti CHVaK drží města a obce. Kolik a která to jsou?
Obce v současné době drží okolo 90 procent akcií CHVaKu. Mezi naše akcionáře patří města Domažlice, Holýšov, Kdyně,  Horšovský Týn, Staňkov, Hostouň, Poběžovice, Bělá nad Radbuzou a obce Meclov,    Kout na Šumavě, Milavče, Zahořany, Blížejov, Chodská Lhota, Kvíčovice, Chrastavice, Puclice, Křenovy a Pec pod Čerchovem.
Kolik lidí zásobujete pitnou vodu? Na jak velkém území?
Bezmála 37 000 obyvatel zásobujeme pitnou vodou, necelých 28 000 je připojeno na kanalizaci. Staráme se o 365 kilometrů vodovodní sítě a 209 kilometrů kanalizace. Pro zajímavost: staráme se o 7677 vodovodních přípojek.
V čem spatřujete společenskou zodpovědnost vaší společnosti?
Ctíme závazek dodávat svým zákazníkům vodu v patřičné kvalitě. Také jsme vstřícní k životnímu prostředí.
Jak to pozná váš zákazník?
Pitná voda dodávaná veřejnými vodovody musí splňovat přísné, zákonem dané normy.  Její kvalita je průběžně prověřována jak námi jako provozovatelem, tak Krajskou hygienickou stanicí.
Kde přesně kontroly probíhají?
U vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů. Dodavatel pitné vody je povinen ze zákona  sledovat kvalitu vody v tzv. spotřebišti. Sledovány jsou jak parametry fyzikální a chemické, tak i mikrobiologické. Neméně významné jsou i vlastnosti, které lze hodnotit lidskými smysly.
Dá se srovnat kvalita pitné vody z kohoutku s tou balenou?
Požadavky na jakost pitné vody jsou obdobné s požadavky na jakost balených vod. Voda ve všech našich zdrojích i voda převzatá z Nýrska splňuje všechny podmínky, které nám určuje národní legislativa. Celkově je voda dodávaná do všech lokalit kvalitní,  a v řadě spotřebišť dokonce splňuje kvalitou požadavky na jakost kojeneckých vod.
Liší se kvalita vody z podzemních a povrchových zdrojů?
Podzemní vody (vrty, studny, jímací zářezy) jsou charakteristické svojí vyšší tvrdostí než vody povrchové (např. ta z nýrské nádrže), což platí i pro vodu upravenou, kterou využívají naši odběratelé. Vyšší tvrdost vody způsobuje přítomnost přirozeně se vyskytujících prvků ve vodě,  a to především vápníku a hořčíku. Čím je jejich obsah vyšší, tím je voda tvrdší. Tato vlastnost vody má své pozitivní i negativní stránky. Vápník a hořčík jsou prvky, které rozhodně pozitivně přispívají lidskému zdraví – voda z vodovodu je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organismus a obsah vápníku má taktéž pozitivní vliv na chuť vody.
Vápník ale způsobuje i problémy kvůli usazování.
Ano. Způsobuje vznik usazenin v potrubích a v zařízeních, kde dochází k ohřevu vody (známý vodní kámen). Dále mají vápník i hořčík schopnost snižovat účinnost pracích prostředků, proto výrobci těchto prostředků často udávají dávkování podle tvrdosti vody. Ve většině lokalit provozovaných CHVaKem je voda měkká až středně tvrdá, což je ideální pro každodenní spotřebu.
Zmiňoval jste i vstřícnost vaší společnosti vůči životnímu prostředí…
Ta spočívá například v tom, že voda, kterou za čistírnou odpadních vod vypouštíme do řeky,  vykazuje  často  lepší parametry než jaké má voda v řece.
Velkým tématem posledních týdnů je panující sucho. Jak tuto situaci hodnotíte z pohledu vodohospodáře? Nemají se bát lidé, že jim z kohoutku voda nepoteče?
Bát se nemusí. Dodávka vody je náš závazek. Musíme ji zajistit i v místech, kde je třeba nějaký dočasný místní problém. Tento týden v pondělí jsme museli například řešit výpadek ve Folmavě. Vodu jsme tam dopravili cisternami. Hledáme tam náhradní zdroje. V podobných případech jednáme s vedením obcí, abychom situaci dokázali co nejrychleji vyřešit. A obecně k suchu – nebyl sníh, lesy nedrží žádnou zásobu vody.
Co vše musí pokrýt cena vody – vodné a stočné?
Součástí ceny vodného a stočného jsou různé poplatky a daně odváděné státu, které činí až jednu čtvrtinu její výše. Další část ceny, někde až 50%, činí nájemné obcím a městům za infrastrukturu. Zbylá část ceny představuje platby za nakoupené energie, chemikálie, materiály a služby vynakládané na opravy infrastrukturního majetku, náklady na mzdy apod.
Kdo určuje výši vodného a stočného?
Cena vodného a stočného pro další období se odvíjí v podstatě od míry vynaložených nákladů na prodej 1m3 pitné vody u vodného a od  míry vynaložených nákladů na vyčištění  1m3 odpadních vod  u stočného ve srovnatelném uplynulém období. K tomu přistupují vlivy, které můžeme a máme předvídat, jako třeba avizovaný nárůst cen elektrické energie, plynu, pohonných hmot, materiálu apod.  Na základě těchto podkladů vykalkulujeme  cenu pro následný rok a předložíme ji obcím. V nich ji poté schvalují zastupitelstva.
Dá se odhadnout, jak se budou vyvíjet ceny v budoucnu?
Nejdražší na ceně vody je její doprava. Když skončí životnost potrubí, je třeba je nahradit. Aby bylo, za co je vyměnit, mají obce za povinnost vytvářet fondy obnovy. Příspěvky do něj se projevují v ceně za vodu. Ta je závislá i na případných zdraženích vstupů – elektrické energie, materiálů, znát je i změna kurzu koruny a eura.
Akciová společnost CHVaK vznikla před dvaceti lety. Chystáte si toto jubileum připomenout nějak výrazněji?
Oslavy, které připomenou výročí založení CHVaK, zamýšlíme uspořádat v červnu.  Na čtvrtek 26. je naplánovaná valná hromada, v pátek bychom uspořádali oslavu pro své spolupracovníky a partnerské firmy a na sobotu 28. června předběžně plánujeme Den otevřených dveří pro veřejnost. Samozřejmě nezapomeneme ani na své zaměstnance, současné i na ty, co zde dříve pracovali. Připravili bychom prohlídky čistírny odpadních vod, vystavili naši techniku, připraveno by mělo být hudební vystoupení i občerstvení.