Celkem 537 tun stavebního odpadu uložili pracovníci firmy loni v květnu na pozemek v České Kubici. Pár kilometrů od Kubice pracovaliv areálu bývalé celnice u hraničního přechodu Folmava.

„Firma uvedla, že původcem zeminy s příměsemi je obec Česká Kubice, jelikož vlastní pozemek. Vlastnictví ale není podle zákona rozhodné. Obec, která si nechala odpady ze stavby od obviněného na pozemek navézt, není k převzetí do svého vlastnictví oprávněna a není ani provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění odpadu,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Plzni.

Příměsí v zemině byly betonové a železobetonové bloky, kusy i celé díly zámkové dlažby, obrubníků a zatravňovacích dlaždic. Dále pak cihly, kousky izolace tvořené minerální vlnou, plasty, pařezy, větve a kořeny, malé kousky asfaltů a další.

Firma tím porušila zákon o odpadech, za což jí inspektoři udělili stotisícovou pokutu. Zodpovědnost za vzniklý odpad má totiž podle zákona jeho původce, který je navíc povinen se odpadu zbavovat pouze zákonem daným způsobem a v určených zařízeních. „Pokud by obviněný nakládal s odpadem v souladu se zákonem, měl ho předat do zařízení k jeho využití či odstranění. Poplatek za uložení tuny zeminy a kamení bez příměsí činí v průměru 230 korun za tunu. V tomto případě se ale jedná o zeminu a kamení s příměsí, kde by za jednu tunu zaplatil více než 800 korun,“ uvedla Horčicová. Firma SBS group, s. r. o., se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala,ta nabyla 4. ledna právní moci.