K tichému protestu v podobě vyvěšené černé vlajky na budově úřadu se na Domažlicku připojili ve Kdyni a ve Všerubech.

„Pomoc živnostníkům, malým firmám, jejich společníkům a OSVČ je bezesporu nutná, ale není zcela v pořádku způsob, jak toho hodlá naše vláda dosáhnout. Navíc se již teď začínají projevovat výpadky v daňových příjmech samospráv ve spojitosti se zavedenými opatřeními v souvislosti s koronavirovou pandemií,“ okomentoval situaci hned na úvod starosta městyse Všeruby Václav Bernard.

Ministerstvo finanční odhaduje výpadek na straně příjmů ve výši 11% oproti loňskému roku. Ve Všerubech se ale obávají, že by rozdíl mohl být dvakrát větší. „V případě městyse se jedná o výpadek ve výši zhruba 1,5 milionu korun,“ vyčíslil Bernard.

Budou škrty v rozpočtech a investicích

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová hovoří o obcích a městech jako o bohatých baštách, které mají peněz dostatek. Takový názor sdílejí kromě Všerub i Domažlice.

„Je to trest za dobré hospodaření. Stát si všiml, že obce a města nejsou vcelku tak zadlužené jako stát. Proto si k nim stát teď pro ty peníze přišel. Dopad na obce bude opravdu značný. Dle mého názoru, je na celé věci nejhorší to, že máme jako obce a města sanovat rozhodnutí někoho jiného. Vím, co je to solidarita a spolupráce v rámci státu, ale v tomto případě jde o porušení všech pravidel, která tu dosud byla,“ řekl za okresní město místostarosta Stanislav Antoš.

Mezi městy a vedením obcí panuje názorová shoda. Pomoc živnostníkům je sice podstatnou záležitostí, ale vládou schválený scénář kompenzací není koncepčním řešením, které by ekonomiku mohlo zpět ‚nastartovat‘.

„Sice v celorepublikovém měřítku poněkud zmírníme problémy na jedné straně, na té druhé si je ale opět vytváříme tím, že budeme z pozice vedení měst a obcí nuceni škrtat v rozpočtech samospráv. I ve Kdyni jsme se snažili držet lokální ekonomiku při životě a odpouštěli jsme například nájemné podnikatelům, kteří užívají nebytové prostory ve vlastnictví města,“ přidala svůj názor za vedení města Kdyně místostarostka Věra Říhová s tím, že v současné době pracují na vyčíslení možných dopadů na rozpočet Kdyně.

„Dopady budou poměrně citelné. Podle prvotních propočtů jen z důvodů snížení daňových příjmů ze sdílených daní se jedná o propad mezi 13 až 20 miliony korun. Čekají nás bohužel škrty v některých investičních akcích či plánovaných opravách majetku. Řada akcí už ale byla započata a jejich realizaci už není možné odsunout, stejně tak jako stav některých městských objektů vyžaduje okamžité opravy. V současné době není rozhodování tedy vůbec jednoduché,“ doplnila Říhová.

Namísto pomoci 'podpásovka'

Obce a města v současné době patří k nejlépe hospodařícím veřejnoprávním korporacím. Ovšem v mnoha případech je to díky dlouhodobým úsporám, shromažďování financí na možnost předfinancování zásadních investičních akcí a projektů.

Den, kdy vláda schválila tento krok, je pro městské a obecní rozpočty skutečně černým dnem a ‚podpásovkou‘, jak zaznělo ze Všerub. „Nerozumím tomuto postoji naší vlády. Obce a města se bez váhání zapojily do boje s koronou. Ze svých rozpočtů jsme vyčleňovali nemalé finance, vybavovali jsme občany ochrannými a dezinfekčními prostředky, poskytovali jsme informační materiály a poskytli i další služby a pomoc v místech, do kterých se pomoc státu nedostala včas. Města, obce a kraje v boji s koronavirem sehrála velmi významnou a nezastupitelnou roli. Očekával bych od státu spíše pomoc než podpásovku. Jsme svědky podvodu a loupeže v přímém přenosu,“ pokračoval k tématu Václav Bernard.

Právě podle jeho názoru jsou obce, města i kraje největšími investory v republice, jež mohou velmi výrazně pomoc k nastartování ekonomiky. „Okolní státy připravují na podporu podnikatelům různé balíčky, zatímco v České republice vláda přehodila část zodpovědnosti na jiné subjekty. Pan premiér se netají tím, že by rád centralizoval moc. Možná jde o první krok, jak oslabit samosprávu a postupně tak dosáhnout svých cílů,“ řekl na závěr starosta Všerub Václav Bernard.