Nyní nabízí tuto nemovitost k prodeji. Do závěrečné fáze zatím jednání s potencionálními kupci nepostoupily.

„Nabídka na prodej pozemku v Domažlicích je aktuální," konstatovala mluvčí společnosti Jitka Vrbová a přidala i zdůvodnění, proč se ho obchodní společnost zbavuje: „Na pozemku není možné v současnosti realizovat záměr výstavby prodejny potravin."

Prodávaný pozemek má rozlohu 7 368 m². Stávající územní plán Domažlic s využitím areálu pro komerční účely nepočítá. Podle něj tam mohou vyrůst jen zařízení pro školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu nebo veřejnou administrativu.

„Po několika letech se obnovují jednání se společností Lidl. My bychom byli rádi, aby ve městě obchod této společnosti byl. Existují nějaké varianty, jsme třeba ochotni směnit jejich pozemek za městský. Vše je ve stádiu úvah, následovat budou další jednání," shrnul krátce po úterní schůzce se zástupcem společnosti starosta Domažlic Miroslav Mach.

Změna by mohla nastat při aktualizaci územního plánu, kterou původně měly obce dokončit v letošním roce, v novele stavebního zákona jim byl ale termín prodloužen až do roku 2020.

Původní nemocnice sloužila svému účelu do prosince 2005. Tehdejší vlastník nemovitostí Plzeňský kraj podepsal se soukromou firmou smlouvu o prodeji v červnu 2006. Od ní následně objekt koupila společnost Lidl, která v České republice v současnosti provozuje 230 prodejen.