„Představila jsem jim místní akční skupinu jako občanské sdružení, které jim nabízí spolupráci. Jsem ráda, že se zástupci firem o ni aktivně zajímali a zjišťovali možnosti společných projektů," říká manažerka Sylva Heidlerová.

„Domnívám se, že je třeba pomoci drobným řemeslníkům, mikropodnikům i fyzickým osobám. Je to jedno z hlavních poslání, které má komora i MAS," upozornil předseda hospodářské komory Ludvík Jírovec a dodal, že nedílnou součástí je i spolupráce se samosprávou.

„Především mne mne zaujaly startovací investice do technologií pro začínající podnikatele," uvedla ke schůzce ředitelka SOU Domažlice Zdeňka Buršíková.

Již toto první jednání mělo svůj efekt. Dohodly se na něm i další varianty pomoci, např. zpracování okresní databáze podnikatelů a pořádání odborných školení. „Příště se chceme zabývat možnostmi pro větší a velké podniky," doplnil Jírovec. (mic, sh)