V sobotu 3. července se v Hunčích sešli chovatelé chladnokrevných koní. Na programu byla formanská jízda, která prověřila kočí v ovladatelnosti svých spřežení. Soutěžilo se v ovladatelnosti koní v tahu klády a vyvrcholením byla soutěž v těžkém tahu.

Vedle krásy mohutných chladnokrevníků mohli návštěvní obdivovat staré zemědělské stroje. Jejich majitelé předvedli, že jejich stařečci jsou nejen nádherní a s láskou udržovaní, ale i plně funkční.

Pamětníci nostalgicky zavzpomínali a mladší ročníky měly možnost porovnat pomocníky svých otců a dědů s dnešními moderními zemědělskými stroji.
Svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je již po řadu let vyhrazen pro oblastní přehlídku tříletých teplokrevných klisen. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Letošní ročník byl obohacen o skok ve volnosti. Diváci, kterých se v tropickém vedru na Svržně sešly bezmála dvě stovky, mohli ocenit nejen krásu předvedených klisen, ale i jejich vlohy pro sport. Z 24 tříletých klisen zapsaných do plemenné knihy přijalo pozvání osmnáct.

Komise ve složení D. Donthová, Ing. M. Mentlík a J. Rédl neměla lehkou úlohu z poměrně vyrovnaného ročníku vybrat pět nejlepších a určit jejich konečné pořadí. Palmu vítězství si zaslouženě odnesla klisna Queen Bonny chovatelky a majitelky P. Vrané ze Stráže, titul první vicemiss si odnesla klisna Niobara chovatelky a majitelky E. Šimáčkové z Nebanic a druhou vicemiss se po zásluze stala klisna Fany chovatele a majitele J. Šaška z Ejpovic. Čtvrté místo obsadila klisna Horna chovatelky a majitelky J. Nekolové z Nezvěstic a páté místo v konečném pořadí patřilo klisně Cole v majetku M. Kodadové z pořadatelského Chovu koní Svržno.

Návštěvníci vedle krásných koní zcela jistě ocenili zastřešenou tribunu, ze které v mohli, chránění před pálícím sluncem, pohodlně sledovat dění na ploše haly. Bezchybně fungovalo občerstvení v zahradní restauraci vedle tribuny, nápojovém bufetu vedle haly a kdo měl potřebu skutečného ochlazení, mohl navštívit přilehlou restauraci. Děti si zase užívaly skotačení na trampolíně a nepovšimnuta nezůstala ani skluzavka v podobě nafukovacího hradu. V průběhu základního kola diváci dávali hlasy dětským obrázkům a tipovali vítězku přehlídky. Ceny pro malé malíře věnoval BESIP Karlovarského kraje, drobné upomínkové předměty pro všechny vystavovatele pak dodal Krajský úřad Karlovarského kraje a firmy působící v Karlovarském kraji.

Autor: Eva Hlaváčková