Dva měsíce zbývají do chvíle, kdy přestanou platit mléčné kvóty, které dosud určují, jaké množství mléka bude od zemědělců vykoupeno. Mají obavy, zda vyprodukované mléko od dubna vůbec odbudou, nebo dokonce strach, že naopak skončí zpět ve žlabech dobytka, či dokonce někde v kanálu?

„Nás ubezpečili partneři našich zemědělců, což jsou mlékárny v Klatovech, Chamu a také Schwarzenfeldu, že odeberou veškeré mléko. Jiná otázka je vývoj cen na trhu. To je to, čeho se bojíme, pokud by nastaly nějaké turbulence. Na jedné straně Rusko neodebírá mléko a mléčné výrobky, což ovlivňuje evropskou tvorbu výkupních cen. A i když tam od nás zmíněné produkty nedodáváme, situace nás ovlivňuje," říká ředitel Okresní agrární komory v Domažlicích Ludvík Jírovec, který byl uplynulý týden v Bruselu, kde se problematika projednávala, neboť je zároveň členem Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Možné snížení výkupní ceny mléka zemědělce straší

Se stejnými obavami jsme se setkali i u zemědělců v regionu. Oslovili jsme proto ty, kteří patří mezi největší producenty mléka na Domažlicku. Bojí se více skončení mléčných kvót, nebo pádu cen? Jak se připravují na konec kvót a pod jakou částku by cena za litr mléka neměla klesnout?

„Jsme už asi 15 let největším dodavatelem klatovské mlékárny, ročně od nás odebírá 9,5 milionu litrů mléka," říká Jaroslav Hána, ředitel Meclovské zemědělské a. s.

„Na duben, kdy končí mléčné kvóty, se vůbec nepřipravujeme, neboť věříme, že mléko se bude nadále vykupovat. Na ZIF (Zemědělský intervenční fond – pozn. red.) jsme přesto, že kvóty nebudou pokračovat, podávali návrh na zvýšení kvót. I když se neuvádělo konkrétní množství mléka, ZIF to od nás vyžadoval," doplňuje jeho zástupce ve společnosti, hlavní zootechnik Václav Kocour.

Meclovští samozřejmě vědí, pod jakou mez by neměla výkupní cena mléka klesnout, aby se zemědělské společnosti jeho produkce rentovala.

„My potřebujeme, aby bylo alespoň 9 Kč/litr. Slyšel jsem, že do konce března má být výkupní cena v Klatovech asi 8,80 Kč. Zemědělci, kteří prodávají mléko sousedům, jsou na tom lépe, těm Němci platí daleko víc. Musím říct, že klatovská mlékárna se snaží, aby byla cena co nejvyšší, ale nevím, jak to půjde dál. V prosinci jsme dostávali za litr ještě 9,24 Kč. Minimálně potřebujeme dostat za mléko 8,80, ale radši 9 korun. U nás koruna z ceny mléka dolů znamená za rok ztrátu tržeb devět a půl milionu," konstatuje meclovský hlavní zootechnik Kocour.

Staňkovští zemědělci produkují ročně 5,5 milionu litrů mléka.

„Mléko dodáváme do Německa do mlékárny Goldsteig v Chamu. Tvrdili nám, že si dělali průzkum, a kdyby nebylo Ruska a problémů v Evropě, nemělo by se to v Bavorsku nějak zásadně projevit. Bavorsko má malé sedláky, na rozdíl od bývalého východního Německa, kde jsou firmy velké a mají i rozestavěné či prázdné stáje čekající na to, až nebudou mléčné kvóty, aby mohly začít vyrábět," upozorňuje ředitel podniku AGRO Staňkov Václav Hauser.

Podle jeho názoru by neměla výkupní cena mléka příliš klesnout, aby se chov dojnic vyplatil.

„Dostáváme za litr mléka více, než je průměr v republice, za loňský rok to bylo 10,22 koruny. Je pravda, že to byl rekordní rok, i když cena mléka začala loni v dubnu klesat dolů, ale v únoru a březnu to bylo přes 11 korun, svůj vliv na to měl samozřejmě i kurz. Na přechodnou dobu bych bral i cenu 8 Kč, vždyť v roce 2009 bylo po jistou dobu pouze kolem 6 Kč. Podobně se nám to stává i při prodeji masa, že výkupní cena na určitou dobu klesne a na výrobě masa se prodělává. Takovou dobu je nutné ´přežít´. Chováme 800 dojnic a je nutné pro ně zajistit dostatek krmení," říká Hauser s tím, že výpadek ruského trhu je citelný i z toho důvodu, že tam dodávali své mléčné výrobky Němci a Dánové. Ve snaze zajistit si odbyt prodávají své produkty k nám levněji, čímž způsobili pokles výkupních cen mléka.

„Kurz koruny vůči euru nám pomáhá, v prosinci nám zajistil v přepočtu cenu 9,53 Kč za litr," doplnil ředitel společnosti AGRO Staňkov.

Zemědělci z Puclic se svou produkcí mléka řadí doprostřed žebříčku mezi kolegy z Meclova a Staňkova.

„Na nás to nezáleží, co bude, samozřejmě jsme si na základě pokynu ZIFu požádali o zvýšení mléčné kvóty. Na druhé straně očekáváme pokles ceny mléka, s čímž počítají asi všichni jeho producenti," konstatuje Jan Ryneš, ředitel ZEAS Puclice.

„Ročně prodáváme 7 milionů litrů mléka. Pokud to má být pro nás ještě rentabilní, viděl bych nejnižší hranici 8,50 za litr. Musím ale upozornit, že při této ceně je zisk prakticky nulový, při takové ceně bychom produkovali mléko jen z důvodu, abychom vydrželi. Mléko od nás bere klatovská mlékárna a vím, že řada zemědělců prodává mléko do Německa, kde za ně dostávali vyšší cenu, ale myslím si, že už se s ní začínáme k sobě pozvolna přibližovat," uvedl ředitel Ryneš.

Z uvedeného je zřejmé, že konec mléčných kvót v EU nechápou zemědělci v našem regionu jako velkou pohromu, spíše mají obavy z vývoje ceny mléka, na niž má velký vliv ruské embargo. To platí od loňského léta a obnáší zákaz dovozu nejen mléka a mléčných výrobků, ale např. i masa, ryb, ovoce a zeleniny ze států Evropské unie a také z USA, Norska, Kanady a Austrálie.