Zmíněný termín je přitom součástí podmínek, které při poskytnutí dotace letos v květnu určil ROP Jihozápad.

„Dotace by měla činit necelých patnáct milionů korun. Jedná se o určité procento uznatelných nákladů, záleží proto na celkové vysoutěžené ceně ve výběrovém řízení," uvedla Pavlína Fišerová z odboru správy majetku. Celkové náklady jsou odhadovány na zhruba 24 milionů korun.

První kolo tendru zrušila městská rada v polovině srpna. „Od firem se sešlo velké množství žádostí o doplňující informace. Nechtěli jsme riskovat, že by se některý ze zájemců později odvolával, a tak jsme první výběrové řízení zrušili," konstatoval první místostarosta Zdeněk Novák.

„Druhý pokus také nevyšel. Ve stanovené lhůtě se nikdo nepřihlásil," dodal Novák.

Domažličtí radní se rozhodli pro další výběr v režimu tzv. jednacího řízení bez uveřejnění. „Tato forma výběrového řízení neklade tolik striktních podmínek, které je třeba zachovat. Oslovíme všechny společnosti, které se zúčastnily prvního kola a seznámíme je s podmínkami soutěže. Uvidíme, jak zareagují a poté případně vybereme vítěze," říká místostarosta.

Další variantou by bylo vypsání třetího kola standardního výběrového řízení, v tom případě by ale kvůli předepsaným lhůtám určitě nebylo reálné stihnout zakázku dostavět do 30. června.

„Místo měsíců půjde o týdny," dodal ke zvolené formě tendru a jeho termínech místostarosta.

Historický areál domažlického pivovaru bude přestavěn ve společensko-kulturní centrum. Celá rekonstrukce vyjde na zhruba 90 milionů korun.

V první etapě, ke které teď probíhá zmíněný výběr stavební firmy, dojde k rekonstrukci prostřední části, tzv. Hvozdu.

„Hvozd bude pojat jako vstupní část do kulturního centra. V jednotlivých podlažích bude galerie, výstavní plochy. Z recepce bude vidět prosklenou podlahou dolů do varny minipivovaru," popsal Ivan Březina, jednatel architektonického atelieru Mepro Praha, který připravoval projekt celé přestavby.
V této části pivovaru zbude ve dvou patrech místo pro depozitář městské knihovny, který pojme až 102 tisíc výtisků knih.

V multifunkčním centru by v budoucnu měl být funkční minipivovar, dále restaurace, knihovna, galerie, muzeum pivovarnictví a sklářství, klubové centrum i společenský sál.

Jednací řízení bez uveřejnění.

Zadavatel může jednomu či omezenému počtu zájemců oznámit svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Vyzve zájemce písemnou formou k jednání. Po skončení jednání zájemci předkládají své nabídky.