O prominutí dvou smluvních pokut požádala společnost DSP, Domažlický stavební podnik, která v letošním roce prováděla rekonstrukční práce v areálu MKS a kina. Zastupitelé žádosti vyhověli částečně, výši jedné z pokut snížili na polovinu, firma tak musí místo 581 tisíc zaplatit 381 tisíc korun.

„Jednalo se o smluvní pokutu 400 tisíc korun za nesložení bankovní jistiny ve smluveném termínu a 181 517 korun za nedodržení termínu dokončení díla," shrnul výši pokut odvozených ze smluvních ujednání vedoucí odboru správy majetku Michal Hájek.

„Musíme postupovat podle pravidel, pokuta 400 tisíc korun za nesložení bankovní jistiny je velmi tvrdé opatření. Městu opomenutím nevznikla žádná škoda," připustil starosta Miroslav Mach (SPMD).

„Neměli bychom sankci odpouštět. Vystavujeme se nebezpečí, že jsme nenastavili rovné podmínky všem uchazečům o veřejnou zakázku," upozornil místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).

„Jedná se o místní firmu," připomenul zastupitel Jan Látka (ČSSD) a pokračoval: „Sankce se mi zdá velmi ostrá." Navrhl proto snížení první z pokut na polovinu – místo 400 tisíc na 200 tisíc.

„Opomenutí způsobil náš pracovník. Měl za to, že město mělo v té době zádržné asi 600 tisíc korun, čili naše peníze mělo na svých účtech k dipozici. Špatně si přečetl smlouvu a jistina od banky tak byla zajištěna o 14 dní později," připustil Jan Sloup, jednatel společnosti DSP Domažlický stavební podnik spol., a dodal: „Zakázka byla za 4 miliony, samotný výtah stál milion korun, 400tisícová pokuta se mi proto zdá nemorální."

„Omluva, že si pracovník přečetl špatně smlouvu, mi přijde jako nicotná. Měli bychom přistoupit k systémovému řešení. Vytvoříme-li precedens, budeme na něj narážet při dalších zakázkách v budoucnu," upozornil Miroslav Vokáč (ANO).

Po poradě poslaneckých klubů se zastupitelé přiklonili k Látkově návrhu a za opožděné složení bankovní jistiny jednomyslně odhlasovali snížení pokuty na polovinu.

Druhá pokuta má příčinu v pozdním předání hotového díla. „V první možný den, kdy byly osazeny vstupní dveře do kina Čakan, jsme dílo převzali, byť mělo drobné vady a nedodělky," konstatoval starosta Mach.

„Dveře, které navrhl projektant, výrobce odmítl vyrobit, neboť by nevyhovovaly provozu. Proto byly navrženy nové dveře a na jejich dodání jsme čekali 11 týdnů," argumentoval Jan Sloup.

„Stavba začala v říjnu, měla končit v březnu, termín byl posunut do června," připomněl Mach.

„Dílo jsme předali o 19 dní později, ale nejméně stejný počet dní jsme nemohli pracovat z důvodu pořádání různých akcí, jako byla návštěva prezidenta nebo různé školní akce," zmínil také Sloup.

„Četnost akcí byla velká. často se muselo reagovat rychle, z týdne na týden," připustil ředitel MKS a zastupitel Kamil Jindřich.