První získala společnost od Plzeňského kraje, a dále byl jednatel firmy Helmut Schweiger centrem Bavaria-Bohemia Schonsee oceněn prestižním titulem Stavitel mostů.

Obě instituce ocenily jeho snahu prosadit v českém prostředí v Německu dlouhodobě fungující duální systém, ve kterém firmy a učiliště úzce spolupracují na praktické výuce žáků od začátku jejich studijních oborů.

VÝBORNÁ SPOLUPRÁCE SE SOU DOMAŽLICE

V Čechách je praxe odlišná – žáci nejprve absolvují střední odbornou školu a teprve posléze se ucházejí o práci v podnicích. Čerství absolventi tak často postrádají skutečné zkušenosti z reálného výrobního prostředí. Ve spolupráci s SOU Domažlice však Gerresheimer v září 2012 zahájil pilotní projekt, který byl v té době v ČR naprosto ojedinělý. Tehdy nastoupili žáci do prvního ročníku tříletého učebního oboru Strojní mechanik se zaměřením na vstřikování plastů, který je ukončen získáním výučního listu. Otevřen je v každém školním roce až pro 12 žáků, aktuálně jich v každém ze tří ročníků studuje devět.

Gerresheimer
Horšovský Týn
V Horšovském Týně firma disponuje vice než 24.100 m2 výrobní plochy, z toho 11.200 m2 je tzv. čistých prostor ISO třídy 8 a 2 900 m2 tzv. kontrolovaných zón ISO třídy 9. Vyrábí na 125 vstřikovacích lisech a 20 montážních liniích inhalátory, inzulinová a odběrová pera, testery apod. Zaměstnává více než 700 lidí.

„Po velkých těžkostech a porodních bolestech jsme tento projekt nastartovali a jsme na něj velmi pyšní. V našem regionu zatím v tomto rozsahu nemá obdoby, i když některé firmy ho již napodobují," konstatoval jednatel Helmut Schweiger.

„Jsme rádi, že můžeme Plzeňskému kraji ukázat cestu, jak by mohlo technické vzdělávání vypadat," zmínil druhý jednatel Jindřich Špilar.

V době vzniku spolupráce bylo domažlické střední odborné učiliště jedinou školou, která do tehdy neznámého projektu šla a byla ochotná ho sdílet. „Byla to jediná škola, kterou nezajímala podpora z EU nebo jakákoliv jiná podpora, ale byla to škola, která chtěla prioritně své žáky s námi vzdělávat novým stylem a vytvořit užší vztah k jejímu technickému vzdělávání," ohlíží se zpět pan Schweiger.

„Počáteční fáze projektu přinesla velký nával práce, úsilí a porodních bolestí. Potřebovali jsme vytvořit osnovy, bylo třeba získat podporu rodičů. To vše se na začátku dělo bez toho, aby byly hned v prvních okamžicích vidět nějaké hmatatelné výsledky. Nečekali jsme, co se ve školství urodí, ale aktivně jsme k řešení nedostatků v učňovském školství přistoupili a máme snahu i do budoucna v tomto trendu jít. Bylo to tehdy na hraně platné legislativy, ale cítíme, že tato cesta je správná. Vyplatila se. Uskutečnilo se to bez jakékoli dotace či podpory. Vše se financovalo z vlastních firemních zdrojů – školící středisko, materiály, náklady na pracovní síly, které se toho účastnily," vyjmenovává Helmut Schweiger.

„Firma platí dva zaměstnance na plný úvazek, kteří připravují učně, plus ve výrobě máme mentory, kteří vedou jejich odborný výcvik," doplňuje Jindřich Špilar.

„Rádi bychom zapojili do vzdělávání ještě více praxe, myslíme, že jí je dosud málo. V prvním ročníku ji žáci mají jen týden v měsíci, ve druhém dva a ve třetím pak žáci již pracují na projektech. Tam se již intenzivně věnují specializaci – vstřikování plastů," popisuje jednatel.

Žáci jsou v průběhu studia firmou podporováni stipendiem. Došlo k jejich navýšení měsíčně o tisícikorunu. Nyní tak od nového školního roku žáci budou dostávat v prvním ročníku 2 tisíce, ve druhém tři a ve čtvrtém čtyři tisíce korun. Podmínkou je dobrý prospěch a řádná docházka do školy. Nejlepší z nich dostávají navíc i bonusové prémie například za úspěchy v technických soutěžích.

Před několika týdny studentka 3. ročníku našeho oboru Strojní mechanik se zaměřením na vstřikování plastů Šárka Pokorná obdržela desetitisícovou prémii.

„Přesto netrváme na tom, aby žáci povinně zůstávali po vzdělání minimálně tři roky v naší firmě. Přesvědčili jsme se o tom, že nemá smysl někoho držet, když nemá zájem s námi zůstat," konstatuje pan Schweiger.

Firma pro příští školní rok 2017/18 po velmi dobrých zkušenostech s prvním rozjetým oborem připravuje spolupráci na dalším učebním oboru, tentokrát Strojní mechanik-nástrojař.

„Nedostatek volných kvalifikovaných lidí na pracovním trhu trápí v současnosti většinu firem v kraji. Mladí lidé, kteří k nám přichází z domažlického učiliště, jsou početně jen kapkou v moři. Původní záměr ale nebyl, že by se spoluprací s SOU dokázalo doplnit 100 procent nových potřebných zaměstnanců. Chtěli jsme jím docílit, aby si mladí lidé zkusili, jak vypadá kooperativní vzdělávání – praxe a studium dohromady. Chtěli jsme mladou generaci motivovat pro technické profese víc, než jaký trend dosud panuje," popsal jednatel pohnutky, které ke spolupráci se školou vedou.

Firma má ale i jiné aktivity, kterými mladé láká k technickým oborům.

Školy na Domažlicku i v blízkém okolí pravidelně dostávají stavebnice Merkur a Lego, které v dětech rozvíjí technické dovednosti.

Další pravidelnou aktivitou jsou dny otevřených dveří, konající se jednou za dva roky, kde se zájemci mohou seznámit s chodem firmy.

Horšovskotýnští spolupracují i se Západočeskou univerzitou Plzeň, v oblasti zadávání seminárních, bakalářských a diplomových prací.

PROJEKTY S KLÍČOVÝMI ZÁKAZNÍKY

Horšovskotýnská společnost má velmi dobře rozjeté projekty se svými klíčovými zákazníky, další se rýsují pro následující roky. Kapacitně by se měly vejít do stávajících prostor, nejnovější hala ještě zhruba z třetiny není obsazená a pojme tak i případný nový projekt.

„V uplynulých třech letech jsme obdrželi velkou zakázku od významné firmy Sanofi a dále jsme rozšířili projekt společnosti Astra Zeneca na produkt Genuair a pro klienta Boehringer Ingelheim na produkt Respimat," vypočítává jednatel a pokračuje: „V současné době před námi stojí nová výzva – projekt, který by měl začít výrobu v roce 2018. Ten znamená milionové investice v EUR, bude postavena nová výrobní linka, pořídí se nové vstřikovací lisy, bude třeba ale také získat nový personál – zhruba padesátku lidí, nejlépe kvalifikovaných. To ale cítíme jako velký problém na současném trhu práce.

Skupina Gerresheimer ve světě
Gerresheimer je předním světovým výrobcem vysoce kvalitních speciálních výrobků ze skla a plastů, jež se používají v globálním farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. Skupina se po celém světě skládá z více jak 40 poboček, vykazuje obrat ročně 1,375 miliardy EUR a zaměstnává přes 11.000 lidí.

Skupina Medical Systems (MDS) vyrábí primární obaly ze skla a plastů pro medicínský průmysl. Jako globální hráč ve farmaceutickém a medicínském průmyslu vyrábí komponenty pro inhalátory, inzulinová pera, injekční stříkačky, laboratorní materiál a mnoho dalšího. Jako mezinárodní partner pro vývoj a výrobu vstřikovaných plastových systémů dodává již téměř 60 let řešení na míru pro významné zákazníky z celého světa. S přibližně 2 900 zaměstnanci a 100.000 m2 výrobních prostor, z nichž asi 50.000 m2 jsou tzv. čisté prostory ISO 14644, třídy 7, 8, 9, se Gerresheimer MDS představuje jako přední společnost v oboru zpracování skla a vstřikování plastů. Gerresheimer Medical Systems má výrobní závody v Německu (Pfreimd, Wackersdorf, Bünde), Švýcarsku (Küssnacht), České republice (Horšovský Týn), USA (Peachtree City, Georgie), Brazílii (lndaiatuba) a Číně (Dongguan City).

Pro farmaceutický průmysl vyrábí komplexní výrobky, které slouží k okamžitému transportu účinných látek do těla, například: inhalátory, inzulínová pera a stříkačky. Pro přední diagnostické koncerny vyrábí odběrová pera, lanzety na jedno použití nebo výrobky pro nejrůznější laboratorní analýzy, dále i rychlé testy přímo pro pacienty. Firmám se zdravotnickou technikou či nemocnicím nabízí výrobky na jedno použití určené pro dialyzační jednotky, výrobky pro domácí zdravotní péči nebo invazivní chirurgické nástroje z umělé hmoty.

TRH PRÁCE OVLIVŇUJE PŘÍHRANIČNÍ POLOHA

V okamžiku, kdy je na Domažlicku míra nezaměstnanosti okolo 2,5 procenta a v sousedním, příhraničním okrese Cham 3%, volní lidé prostě nejsou. Velký problém je odliv pracovníků do Německa. Tomu konkurovat nemůžeme. Chamsko je velmi průmyslový region, kde je hodně firem potřebujících šikovné pracovníky.

Snažíme se ale být konkurenceschopní na trhu práce, proto jsme přistoupili ke zvýšení mezd. Mzdová politika na českém trhu má však své limity. I to je jeden z důvodů, proč velký důraz klademe na již zmíněné duální vzdělávání. Pokud jsou žáci ve spojení s firmou již v průběhu studia, je velká šance, že u nás už zůstanou. Máme s tím dobré zkušenosti – vyšly již dva ročníky třeťáků a z nich máme již patnáct kmenových zaměstnanců.

Někteří další odchází do Německa nebo se jdou dále vzdělávat. Ti, kteří zůstanou, jsou ale součástí základního jádra našich zaměstnanců. Jejich výhodou je, že jsou velmi kvalifikovaní. Rychle se adaptují do výroby, mají zkušenosti s naší firemní kulturou."

Ve firmě Gerresheimer Horsovsky Tyn nyní pracuje okolo 700 zaměstnanců. Kromě atraktivní mzdy mají možnost získat příspěvek na dopravu, závodní stravování, mohou využívat vlastní kantýnu, kde se podávají obědy i večeře, připraveno je pro ně jazykové vzdělávání, kdy se v rámci pracovní doby lidé učí německému a anglickému jazyku. Dalšími benefity jsou příspěvek na očkování proti chřipce nebo přístup k výhodným firemním tarifům na telefonování a k dispozici je i kafeterie.

V rámci pracovní pozice mohou lidé čerpat příspěvky na kulturní a sportovní akce, ve firmě působí volejbalové, fotbalové družstvo, cyklistický oddíl nebo běžecký tým.

Dvakrát ročně se koná jako poděkování zaměstnancům letní a vánoční oslava, vychází i firemní časopis.

PERSPEKTIVNÍ OBOR

„Pracujeme pro farmaceutický průmysl, což je perspektivní obor. Oproti hojně zastoupenému automobilovému průmyslu jde o konkurenční výhodu. Ukázalo se to v krizi, kdy po roce 2008 firmy v oblasti automotive zaměstnance propouštěly, a to my jsme u nás nikdy nemuseli," připomíná Helmut Schweiger.

Ve výrobních halách panují přísná opatření k zachování čistého prostoru odpovídajícího náročným normám ISO 8, ISO 9. Jde o kontrolované zóny, čistota v nich je srovnatelná s operačními sály – kontroluje se teplota, vlhkost, prašnost.

Areál v Horšovském Týně

Výrobky pro farmaceutický průmysl (např. plastový inhalátor pro astmatiky) přichází do přímého styku s účinnou látkou, vše proto musí být absolutně čisté. „Dobře si uvědomujeme, co nám zde prochází rukama. Zaměstnance důkladně zaškolujeme, důraz je kladen na informace o zodpovědnosti, kterou neseme. Naši zaměstnanci se s touto prioritou velmi rychle identifikují," zmiňuje jednatel.

Firma prochází pravidelnými zákaznickými audity – jde o permanentní důkladné kontroly a další audity absolvuje kvůli dosaženým certifikátům a jejich udržení.

„Výsledky těchto auditů jsou vždy hodnoceny pozitivně a za tímto úspěchem stojí svědomitá a kvalitní práce našich zaměstnanců," uvedl Helmut Schweiger.

MODERNÍ VYBAVENÍ

„Už dávno skončily časy, kdy se z Německa do Česka přivezly staré repasované stroje, které se udržovaly. U nás je to tak, že za každým novým projektem přijdou nové stroje, nejmodernější montážní linky, nové vstřikovací lisy, nové know-how. To může být lákavé i pro mladé lidi, které vzděláváme, když vidí možnost pracovat na nejnovějších sofistikovaných hi-tech zařízeních," konstatuje Helmut Schweiger a závěrem se vyznává: „Nejsem Čech, ale už bych nechtěl pracovat v Německu, ale jen v Česku. Uchvátila mne česká vynalézavost, entuziasmus a mentalita českých pracovníků. Viděl jsem to na příkladu projektu pro společnost Sanofi, kde kolegové velmi rychle vyrostli a zaškolili se pro náročnou práci a stali se velmi kvalifikovanou silou. Češi jsou velmi adaptabilní a učenliví."