Docílit kvalitního spojení Plzeňského kraje a sousedního bavorského regionu, to je přání a cíl účastníků mezinárodní konference, která se konala v pondělí ve Folmavě. Rezoluci vzešlou z tohoto jednání obdrží české, bavorské a spolkové ministerstvo dopravy.

Na pořadu jednání byla nejen region zatěžující doprava po silnici I/26 mezi Plzní a státní hranicí, jež je nazývána ´silnice smrti´, ale také opomíjené a nedostatečné železniční spojení mezi oběma příhraničními regiony.


„Konference byla svolána Plzeňským krajem, ve Spolkové republice Německo se blíží termín uzavření plánu investic do roku 2030. Dopravní stavba, jež do něj nebude zahrnuta, nemůže být realizována. Z Plzeňského kraje se vyváží téměř 85 % produkce do Bavorska. Naším zájmem je další spolupráce, ale její zintenzivnění není možné bez rozvoje kvalitní dopravní infrastruktury," zrekapituloval při briefingu pro novináře krajský radní pro dopravu Jaroslav Bauer (na snímku vpravo níže).Jaroslav Bauer.

V případě obou příhraničních regionů se jedná nejen o řadu let diskutovanou dopravu silniční, ale i železniční. Na konferenci proto zazněly názory zástupců obou ministerstev dopravy, regionálních politiků i institucí. Ti došli ke shodě, že je nutné v plánování dopravních cest postupovat společně.

Zmíněna byla skutečnost, že silniční propojení Plzně se sousedním Bavorskem přes hraniční přechod Folmava/Furth im Wald je již nyní nevyhovující a v budoucnu bude situace podstatně horší.

Kraj se obává kolapsu dopravy

„Silnice B20, která na hranici navazuje na naši I/26, je průběžně modernizována a přestavována. Bavorsko má B20 zařazenu do plánu investic jako silnici tří nebo čtyřpruhovou, zatímco u nás se ve studii uvažuje o dvoupruhové komunikaci s obchvatem sídel. To na české straně dle našeho názoru povede k velkým dopravním problémům, hlavně ke snížení propustnosti silnice," uvedl mj. Bauer s tím, že právě tato skutečnost vyžaduje společný postup. 

Z konference o mezistátní dopravě ve Folmavě.„Je to záležitost, která bude předmětem jednání ministrů dopravy na úrovni ministerstev dopravy obou zemí. V posledních letech došlo k zásadnímu posunu ve vztazích mezi Českou republikou a Německem, zejména Bavorskem, které v listopadu otevřelo diplomatické zastoupení v Praze, což deklaruje význam, jenž pro něj naše republika má. Naše konference má sloužit k tomu, aby si česká politická reprezentace konečně uvědomila, že hospodářské kontakty s Německem a hlavně Bavorskem patří k těm nejdůležitějším. Pozornost by česká vláda měla věnovat průvodním záležitostem, absolutně na první místě stojí dopravní infrastruktura," navázal na jeho slova Ivan Kalina (vlevo), poradce Rady Plzeňského kraje pro přeshraniční spolupráci v oblasti dopravy.

Vzápětí jím byl nadnesen zajímavý fakt, který je z ekonomického i dalších hledisek nepříliš pochopitelný.

Disproporce rozvoje infrastruktury

„V posledních letech byl kladen důraz na rozvoj infrastruktury mezi naší republikou a Rakouskem, přičemž hospodářské styky s touto zemí činí procentuální zlomek vztahů, jež máme se SRN a Bavorskem. Téměř to vypadá, že si naši vrcholní představitelé chtěli usnadnit své cestování na lyže do Alp, ale zapomněli, že na to, aby tam mohli jezdit lyžovat, potřebují finanční prostředky a ty se tvoří na ose Česká republika – Bavorsko. O ně usilujeme od roků 2002 – 2003 a pořád je to přešlapování na místě. Nyní je vhodný čas, aby došlo k hodnotovému přeskupení zájmu naší republiky versus Německo," podotkl Kalina.

Změna propojení je nezbytná

Na konferenci se hovořilo nejen o silniční, ale také o železniční dopravě. Ve Folmavě dohodnutá Rezoluce k dopravnímu propojení česko– bavorského prostoru.

Z konference o mezistátní dopravě ve Folmavě.„Oba regiony, jak Plzeňský kraj, tak i Horní Falc se v posledních letech hodně rozvíjejí, a proto musí dobře fungovat dopravní infrastruktura. Chceme aktualizovat plán dopravních investic z roku 2003 platný do roku 2030. Pro oba regiony je důležité rychlejší železniční spojení z Mnichova přes Schwandorf, Furth im Wald a Plzeň do Prahy. Stejně tak se počítá s dálničním spojením B85 vedoucí od Chamu na Amberg a B 20 do Landau," zmínil Karl Holmeier (vlevo), člen německého zemského sněmu zvolený za oblast Chamu a Schwandorfu. Situaci v příhraničních regionech důvěrně zná, neboť kdysi působil jako starosta obce Weiding, jež se nachází mezi Chamem a Furthem a pod jejíž správu patří 14 míst ležících v sousedství B20.

Právě na ni by měla podle názorů těch, kteří podepíší rezoluci pro ministry dopravy, navázat na české straně odpovídající silnice I/26 mezi státní hranicí a Plzní. Situace se totiž po dokončení moderních silnic v sousedním Bavorsku stane na spojnici obou zemí neúnosná.

„Rezoluce, která zahrnuje silniční i železniční spojení přes Furth do Prahy, ale také rekonstrukci silnice I/26 do Plzně, by se měla řešit 12. února na úrovni ministrů dopravy Česka, SRN a Bavorska," prozradil radní Bauer. Pokud by se obojí plánovalo a stavělo společně, přineslo by to jednoznačně výhodu v oblasti čerpání prostředků z EU. Richard Brunner.

Obchod je na vysoké úrovni

Franz Löffler.„Češi vyváží do Německa zboží v hodnotě 83 miliard eur, z toho jen produkce z Plzeňského kraje do Horní Falce činí 50 miliard. Je
markantní vývoj od výroby po inovace, Česko bude vyrábět stále více, a proto je třeba lepší spojení mezi ním, Bavorskem a Evropskou unií," připojil Richard Brunner (vpravo) z hospodářské komory pro okresy Cham a Schwandorf, která má dokonce od roku 2012 pro firmy ze západních Čech a východního Bavorska kancelář v Plzni.


Význam dopravního propojení podpořil také předseda zemského sněmu Horní Falce. Na konferenci se obrátil přímo na zástupce bavorského ministerstva pro výstavbu a dopravu.

„Na ministerstvu požaduji, aby nebyla zavedena pouze jedna nebo druhá trasa, ale aby byly do plánu investic zařazeny trasy obě," zdůraznil ve své řeči předseda zemského sněmu Franz Löffler (vlevo).

Otázka pro:

Senátor Jan Látka.Jana Látku, senátora a místopředsedu Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR

Co říkáte zatím plánované rekonstrukci I/26 namísto obchvatu Babylonu?

Zástupce ministerstva tu hovořil o studii, kde byl obchvat Babylonu z ekonomických důvodů prozatím zamítnut. Pokud ne obchvat, rozhodně by to chtělo širší silnici alespoň se třemi pruhy. Beru-li dnes celkově trasu Plzeň – Folmava, ta komunikace je ´šílená´.