Systému vysokoškolského studia a jeho provozu se ujala Místní akční skupina Český les, zázemí poskytují prostory Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy.

Správní institut, jehož součástí vysoká škola je, otevřel v Domažlicích výuku loni v říjnu. Studenti jsou z celého Plzeňského kraje.

„Z počátečních 29 studentů bakalářského oboru ekonomika – řízení lidských zdrojů úspěšně zvládlo zkoušky a zápočty zimního semestru 28 studentů a první březnový víkend byla zahájena výuka v letním semestru. Jde o kombinované studium, to znamená o sobotách a nedělích zhruba jednou za měsíc probíhá výuka, zbytek vyplní konzultace a samostudium," říká Sylva Heidlerová, ředitelka MAS Český les.

„Pro studium jsem se rozhodla sice na poslední chvíli těsně před uzávěrkou přijímacího řízení a v žádném případě nelituji, nejvíce oceňuji, že veškerá výuka i zkoušky jsou v Domažlicích a já nemusím nikam dojíždět," popisuje svoje pohnutky pro studium Irena Odvodyová z Domažlic.

„ Pro VŠ v Domažlicích jsem se rozhodla z toho důvodu, že se na organizaci podílí MAS Český les. Je to pro mě záruka kvality a stability. Příjemným překvapením byl i přijímací pohovor. Pan ředitel Ponikelský je příjemný, milý člověk, který ochotně vše vysvětlil, aniž bych se já musela nějak víc dotazovat. Působil optimisticky a jeho nadšení se vlastně přeneslo i na mě. Jsem ráda, že to nebyla jen nějaká náborová přetvářka, neboť tohle chování je, jak jsme se mohli již několikrát znovu přesvědčit, pro pana ředitele typické," konstatovala další ze studentek Milada Huláková z Holostřev na Tachovsku.

„Další plus je pro mě výuka rozvržená do sobot a nedělí. Nemusím si brát studijní volno v zaměstnání a nikomu nemusím vysvětlovat, proč nejsem v práci, a tedy že mi ani žádná práce nestojí. Oceňuji vstřícné a přístupné vyučující, maximální snahu o srozumitelné a věcné studijní materiály a důraz na praktické znalosti. Jsem ráda, že jsem se do studia pustila," dodává Huláková.

Přijímací zkoušky probíhají formou motivačního pohovoru. Poplatek za semestr se nijak neliší od jiných soukromých vysokých škol.

„Pohybuje se spíše na spodní hranici, dvacet dva tisíc korun za semestr. Velkou výhodou je předchozí ekonomické vzdělání, které se částečně započítává. Například absolventi vyšší odborné školy s ekonomickým zaměřením mohou získat bakalářský titul už za rok a půl," připomíná Heidlerová.

Podrobné informace lze najít na webových stránkách masceskyles.cz. Do konce května je možno podat přihlášku ke studiu v dalším semestru buď elektronicky či osobně v domažlické Hradské ulici 52.