„Naše výrobky jsou určené na zahraniční trh ve Francii, Německu a Švýcarsku," uvedl Tewfiq Soleh, právní zástupce majitelů v dopise radě města, kterým dva libanonští podnikatelé informovali o svém záměru.

„V něm je popsána možnost vytvoření až třiceti pracovních míst, za což bychom byli velmi rádi. Každé nové pracovní místo v našem městě velmi vítáme," uvedl místostarosta Karel Štípek.

Společnost v říjnu podepsala s majitelem objektu – společností Pekárny a cukrárny Klatovy – nájemní smlouvu na pět let. O měsíc později vstoupila do jednání s domažlickým úřadem práce jako zájemkyně o získání pracovních sil.

Domažlická pekárna tři desítky let spadala pod klatovskou společnost. Její provoz byl ukončen ke konci ledna 2011. V posledním období bylo v podniku zaměstnáno 15 pracovníků.