Čtenáře domažlického deníku bych rád, stejně jako u mlékárny a jatek, informoval o historii a současnosti této známé provozovny na 'Milotově'.

Ve 30. létech 20. století stála na pozemku dnešní pekárny cihelna. Vystavěl ji podnikatel Milota, který v této části města postavil i řadu pěkných rodinných domků.

Po něm a jeho provozovně je pojmenována i ulice vedoucí k pekárně – Na Milotově a přilehlá Cihlářská ulice.

V průběhu války pálení cihel v Milotově cihelně skončilo a po ní se nabízelo částečné využití objektu pro průmysl trvanlivého pečiva.

Vhodnou přístavbou k cihelně a postupným napojováním na kouřové kanály až k vysokému komínu bylo umožněno zahájit na řetězových pecích – výtažkách vytápěných uhlím – již v roce 1948 výrobu malých bílých perníčků v perníkárně Merkur.

Závod Západočeské pekárny a cukrárny v Domažlicích vznikl po reorganizaci v roce 1960.

Pekárna byla rekonstruována z bývalé perníkárny Merkur a postupně i za provozu dovybavována moderními pecemi vytápěnými automaticky lehkým olejem, novým strojním zařízením, kotelnou, mostní váhou, technologickou věží s velínem…

Pekárna zásobovala město i okolí denně až 35 druhy výrobků. Specialitou byly chodské koláče s domácí recepturou, chodské perníky a nechyběly ani lahůdkové pivní rohlíky.

Závod zaměstnával až 80 pracovníků se špičkovými pekaři a mistry od černého řemesla.

Svoji relativní samostatnost ukončily Západočeské pekárny a cukrárny v Domažlicích v roce 1987 a staly se vlastně provozovnou Pekáren a cukráren Klatovy a.s.

Výroba se postupně potichu začala stěhovat do Klatov, které se v roce 1995 staly akciovou společností.
V Domažlicích sice dále pokračovala, ale dle vyjádření některých pamětníků bylo cítit v provozu napětí. Začal nenápadný boj o odbyt, neinvestovalo se do technologie, zavíraly se provozovny v Sušici, Merklíně a v lednu 2011 i v Domažlicích.

„Rozdali nám jednoduše výpověď a hotovo," řekli pro Domažlický deník 29. 12. 2010 dva z pekařů domažlické pekárny. Z objektu byla vyvezena převážná část technologie, areál uzamčen a hlídán bezpečnostní agenturou Security.

V dohledné době by se měla výroba v bývalé Domažlické pekárně opět rozjet. Místo rohlíků a konzumního chleba však prostory tradičního podniku provoní arabský pita chléb.

Jak uvedl Domažlický deník 10. prosince 2013, výrobky budou určené zákazníkům ve Francii, Německu a Švýcarsku. Nejmenovaná společnost uzavřela v říjnu 2013 s majitelem objektu pekárny a cukrárny Klatovy a. s. nájemní smlouvu na pět let s možností vytvoření až 30 pracovních míst.

„Každé nové pracovní místo v našem městě velmi vítáme," dodal v témže čísle Domažlického Deníku místostarosta Karel Štípek.

Připojuji se s přáním, aby tento trend rychle pokračoval i v dalších odvětvích.

Autor: Karel Frait