Novinka platí od začátku letošního roku v zákonu o zaměstnanosti. Kvůli ní se můžete po propuštění z práce ocitnout také bez podpory v nezaměstnanosti. „Pokud bude zaměstnanec propuštěn z práce na základě závažných porušení pracovních povinností, nepřísluší mu podpora v nezaměstnanosti. V evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce ale být registrován může,“ uvedl ředitel Úřadu práce v Domažlicích Zdeněk Písařík s tím, že změna v zákoně není ve skutečnosti novinkou.

„Platila už dříve, ale v roce 2004 byla zrušena.“ Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky ke změně vysvětluje: „Jedná se o případy, kdy se uchazeč o zaměstnání stal nezaměstnaným svým vlastním jednáním a kdy vědomě přispěl ke skončení pracovního poměru. Nárok na podporu v nezaměstnanosti ztratí pouze ti, u nichž je mimořádně vysoká míra závažnosti porušení pracovních poměrů.“ Co když se vás ale zaměstnavatel rozhodne propustit, vy na dohodu nepřistoupíte, a tak vás, aby se vás ´zbavil´, falešně obviní z porušení pracovních povinností a na základě toho propustí. A vy v tom budete skutečně nevinně? Máte šanci se bránit! Jelikož se jedná o pracovně – právní spor, je nutné se obátit na soud, který vydá rozhodnutí. Jak se změna v zákoně projeví v praxi, je podle Písaříka zatím těžké odhadnout.

„Jakým způsobem to eventuelně změní situaci, uvidíme nejdříve tak za půl roku,“ poznamenal ředitel domažlického úřadu práce. Další novinkou je přísnější postih pro ty, kteří si při braní podpory najdou práci takzvaně ´načerno´. Dosud mohli uchazeči o práci vyřazení z evidence kvůli nelegální práci požádat o nové zařazení prakticky ihned, pouze se jim zkrátila podpůrčí doba pro poskytování podpory, a to maximálně o tři měsíce. Nyní si o nové zařazení do evidence uchazečů mohou požádat až po uplynutí šesti měsíců ode dne vyřazení z evidence.