Exekuce je problém, který v poslední době nedá spát mnoha lidem. Počet exekucí v našem okrese je vzhledem k počtu obyvatel velmi vysoký.
V roce 2007 byl nařízen výkon rozhodnutí ve 1 245 případech a exekucí prováděných exektory bylo 2 499.
V čem je příčina?
„Občané, podnikatelé i firmy nejsou schopni platit své dluhy. Následuje rozhodnutí soudního orgánu, a pokud není podle tohoto rozhodnutí, ve lhůtě v něm uvedené, povinnost splněna, následuje návrh věřitele na výkon rozhodnutí nebo exekuci. Je to v podstatě totéž. Rozdíl je pouze v tom, že výkon rozhodnutí provádí soud a exekuci soudem pověřený exekutor. Záleží na na věřiteli, kterou z těchto možností zvolí,“ informuje soudkyně Vladimíra Mašinová.
Pokud je návrh podán, soud exekuci či výkon rozhodnutí nařídí, neboť podle zákona jinou možnost nemá.
„Následuje výkon rozhodnutí, například prodejem movitých věcí, nebo nemovitostí dlužníka, srážkami ze mzdy, uspokojením věřitele z účtu dlužníka,“ pokračuje Mašinová.
Výkonu rozhodnutí či exekuci je možno předejít a tím se vyhnout často nemalým výdajům především tím, že dlužník splní povinnost, která je mu v rozhodnutí uložena. Nejdůležitější je těmto situacím předcházet.
„Každý dlužník, který není schopen plnit své závazky, by měl jednat s věřitelem. Vysvětlit mu svoji situaci a snažit se s ním dohodnout na splátkách dluhu. Samozřejmě není povinností věřitele dlužníkovi vyhovět, ale za pokus to stojí,“ uvádí soudkyně.
Většinou však dlužníci nedělají nic. Neplatí, nereagují na upomínky. Když je pak podána žaloba, musí ještě kromě dluhu zaplatit věřiteli i náklady.
Stát se dlužníkem není nic těžkého a stane se to obvykle velmi rychle. Přispívá k tomu hlavně reklama na různé podivné úvěry. Spousty lidí si nadšeně a naprosto bezhlavěpůjčují a nezjístí si kolik v konečném stádiu vlastně takovým lichvářům zaplatí.
Díky těmto obrovským úrokům se dostávají do pozice neplatičů velice snadno.
Tyto případy mnohdy končí rodinnými tragédiemi, po kterých následuje vystěhování z bytů, nebo exekuce.
Na Domažlicku je takových neplatičů nájemného poměrně dost.
„Dluhy na nájmech činí jeden a půl miliardy korun. Je rozjednáno asi deset exekucí na majetek. To je ale tou poslední možnou variantou. Běžnou praxí je vypovídání nájemních smluv. V případě, že dluh přesahuje trojnásobek nájemného, běží takzvaná výpovědní lhůta a dlužný nájemník musí do té doby předat vyklizený byt,“ uvedl jednatel Domažlické správy nemovitostí Miloslav Miller.