Domažličtí zastupitelé zrušili své usnesení z prosince minulého roku, ve kterém schválili záměr umístění výrobního areálu.

„Vypracovali jsme návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Společnost nesouhlasila s některými ujednáními," uvedl starosta Miroslav Mach na jednání zastupitelů. Společnost proto na radnici zaslala připomínky ke konceptu smlouvy. Mimo jiné požadovala možnost převodu práv a povinností ze smlouvy budoucí na dceřinou společnost investora a dále, aby se předkupní právo města na případný odkup pozemků zpět v budoucnosti nevztahovalo právě na převod z investora na jeho dceřinou společnost.

Developerovi se v polovině července dostalo odpovědi, že pokud bude trvat na vypuštění pro město podstatných záležitostí, nebude uzavření smlouvy pro město přijatelné.

Písemnou reakci na tento dopis město neobdrželo. 8. září jednali zástupci města a společnosti. Developer uvedl, že jim dopis nebyl doručen a přislíbil, že se vyjádří. „Dodnes ale nekomunikují," uvedl minulý týden starosta Mach. „Máme za to, že tato společnost již nemá o koupi pozemků zájem a jednání s touto společností ve věci podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně Za KLasárny považujeme za ukončené," stojí ve stanovisku rady města, se kterým seznámila zastupitele.

Ti tak kromě zrušení záměru umístit halu CSPP do průmyslové zóny schválili i prodej části dotčených pozemků firmě MP Group Logistics, která v této lokalitě dlouhodobě podniká a kvůli expanzi potřebuje rozšířit svůj areál. Navíc se rýsuje vstup další firmy do této průmyslové zóny.