Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy je pěstování léčebného konopí velmi zajímavou inovací pro české zemědělství.

Může být pěstování léčebného konopí novým směrem pro české zemědělství?
Určitě ano, i když samozřejmě nelze očekávat, že by konopí bylo pěstováno v nějakém masivním měřítku. Bude to spíše záležitost několika mála podniků. Do budoucna to ale může být zajímavá komodita například pro farmaceutický, chemický či kosmetický průmysl a třeba se výrobky z léčebného konopí stanou zajímavou exportní komoditou pro Českou republiku. Důležité je, abychom byli v čele vývoje, a to nejen z hlediska pěstování, ale i použití léčebného konopí. Vývojem se zabývá zatím pouze několik zemí, a tak máme šanci stát v čele tohoto výzkumu. Proto je velmi dobře, že se podařilo v Meclově otevřít výzkumné pracoviště.

Pěstitelé léčebného konopí musí splňovat řadu podmínek. Nejsou podle vás až příliš přísné?
Asi to jinak nejde. Dokud je u nás konopí vnímáno jako droga, pak se k jeho pěstování musí takto přistupovat. Něco jiného by bylo jeho povolení, to má třeba Holandsko. Ale i tam je pěstování konopí regulováno.

Otevření pracoviště pro výzkum léčebného konopí v Meclově je ukázka spolupráce univerzity a zemědělské společnosti. Jak toto propojení hodnotíte z pohledu Zemědělského svazu ČR?
Je to velmi dobrý počin. Jeho přínos je v dlouhodobém horizontu. Oceňuji rozhodnutí vedení Meclovské zemědělské a jsem přesvědčen, že je to krok správným směrem.

Spolupráce zemědělců a výzkumných ústavů a univerzit je důležitá pro budoucí konkurenceschopnost českého zemědělství. Vždy se jedná o dlouhý proces, který nese své ovoce, ale vyžaduje právě také odvahu. Spolupráce univerzit a podniků není moc rozšířená, ale Zemědělský svaz se to snaží změnit, a proto také založil Technologickou platformu pro zemědělství a začal daleko více spolupracovat s vědeckými pracovišti na převedení výsledků jejich práce do praxe. I to je dlouhodobý projekt, ale jsem přesvědčen, že pro české zemědělství je důležitý.

Autorka: (fru)