„V nárůstech cen vodného a stočného se projevil hlavně nárůst nájemného za pronajaté infrastruktury, které její provozovatel CHVaK, a.s. platí vlastníkům, tedy městům a obcím, a které je kalkulovanou položkou ceny vodného a stočného," uvedl ekonomický náměstek společnosti Jaroslav Dostál a dodal: „Malou měrou se podílela i inflace."

Poprvé budou letos k vodnému platit i stočné občané v Chodské Lhotě a Bořicích, protože jsou nově odkanalizovány.

„U lokalit Velký Malahov a Ostromeč došlo k meziročnímu poklesu ceny vodného, protože významně narostl odběr vody pro potřeby velkochovatele kuřecího masa, a tím pádem se fixní náklady provozování vodovodní infrastruktury rozložily na větší objem dodané pitné vody," vysvětlil Jaroslav Dostál.
V Domažlicích si lidé připlatí o necelá 4 procenta navíc oproti loňské ceně.

„Rada města schválila na rok 2015 vodné 34,26 Kč a stočné 30,71 korun za kubík. Je to nepatrné zvýšení. Podle našich propočtů pro průměrnou spotřebu vody na osobu ve výši 40 kubíků ročně se navýšení pro jednu osobu pohybuje okolo 10 korun měsíčně," konstatoval domažlický místostarosta Zdeněk Novák.

„Snažím se vodou co nejvíc šetřit. Nepoužívám vanu, ale sprchuji se, mám i šetřicí koncovky na vodovodních bateriích. Myslím, že voda je už docela drahá, že by se její cena už neměla zvyšovat," říká Drahoslava Hnátková z Domažlic.

Porovnání cen za vodu pro rok 2014 a rok 2015 zde:

https://g.denik.cz/16/07/0207-ceny-vodneho-a-stocneho-2014-a-20151-222222.jpg

Svoji vlastní vodárenskou společnost má město Kdyně. Tamní radní rozhodli, že cena vodného a stočného se pro rok 2015 nemění. Pro letošek tedy platí stejný cenový výměr s částkou 19 korun za m³ vodného a 19 Kč za m³ stočného bez DPH.

O třicet procent museli letos zvednout cenu vody i v Němčicích u Kdyně.

V této vesničce se 130 obyvateli je však cena vodného stále velmi nízká.

„Zdražili jsme letos vodu z 9 na 12 korun. Je to proto, že původní cena už by nemusela pokrýt provoz a případné opravy našeho vodovodního řadu, který byl vybudován v roce 1963," řekl starosta Němčic Jan Hvizd.

Němčice patří mezi 8% obci v republice, které mají vodovodní řad ve svém majetku a samy ho také provozují.

Zastupitelé Němčic se rozhodli, že to tak zkusí nechat i nadále a stařičký vodovodní řad, který měří 2 200 metrů, si opraví za své. Cena nového vodovodního řadu bude stát kolem tří milionů korun.

„Kdybychom zažádali o dotaci na opravu vodovodního řadu, mohli bychom se dostat na republikový průměr ceny vodného a stočného, který činí 65 korun za metr krychlový, což je opravdu hodně. Rozhodli jsme se, že každý rok opravíme část. Tím máme na celé volební období co dělat," dodal Hvizd.

Autoři: (job, bau)