„Před jejím spuštěním byla tato oblast na hraně výkonu, kdy jsme ještě mohli zapojovat nová odběrná místa. Kdyby tady chtěl tehdy někdo postavit novou továrnu s velkým příkonem, tak by ji nepostavil, protože by pro ni nebyla elektrika," popsal mluvčí elektrárenské společnosti ČEZ Martin Sobotka.

Poměrně rychle se rozvíjela i nedaleká průmyslová zóna u dálnice D5, a tak bylo potřebné v této oblasti nové zařízení postavit. Stavba, vybavení a napojení stálo 144 milionů korun. „Její výstavba tehdy souvisela i s boomem fotovoltaických panelů," připomněl Sobotka. Bez zprovoznění bělské rozvodny by solární elektrárny nešly připojit do sítě.

Největším efektem bělské rozvodny je úspora energie, protože oblast nemusí být zásobována po méně efektivních linkách 22 kV, ale nahradily je úspornější 110 kV, kde dochází k menším ztrátám při přenosu.

„Jsou zde dva transformátory na 110 kV, díky nimž vzrostla kvalita napětí na Bělsku. Dochází k méně výpadkům než dřív," konstatoval technik Josef Vondraš, který má obsluhu rozvodny na starosti. Na dálku je sice řízena dispečerem z Plzně, ale v případě potřeby pan Vondraš nebo jeho kolegové, kteří drží pohotovost, vyjíždí k případným opravám a kontrolám.

Výhodou ´stodesítkového´ vedení je, že jeho stožáry mají ze zákona větší ochranné pásmo, a tak nehrozí, že například při vichřici na něj spadne strom. Tím se opět snižuje riziko přerušení dodávky elektřiny.

Pro běžný provoz v oblasti stačí jeden z bělských transformátorů, druhý slouží jako záloha nebo je zapojen do sítě v případě, kdy je zapotřebí dočasně nahradit výkon jiné sousední rozvodny (například Domažlice či Přeštice).

„Bělská rozvodna je  opěrný bod pro případ nečekaných situací, aby se dalo co největšímu počtu lidí zajistit dodávky v co nejkratším čase," shrnuje Josef Vondraš.

Za dobu od zahájení provozu v červnu 2009 nebylo zaznamenáno žádné násilné vniknutí do areálu rozvodny. „Objekt je střežený," konstatoval technik.
Podobně velkou rozvodnu nyní ČEZ staví v Holýšově. Hotova by měla být do konce roku. „Toto město je významným bodem v historii energetiky. Už za první republiky tam byla jedna z nejdůležitějších elektráren," připomněl Sobotka.