Z důvodu terénních úprav v okolí kolbiště „V Ráji“ v Klatovech bylo nutné tyto závody letos přesunout a uspořádat na kolbišti v areálu TJ Start v Domažlicích. Závody se konají v neděli 20. června na kolbišti Pod Vavřinečkem a začínají od 9.00 hodin rámcovými soutěžemi stupně Z - S (výška překážek 100 - 130 cm). Hlavní soutěž Cena Klatov je jednokolová soutěž parkuru stupně S (výška 130 cm) s finálem, v němž bude startovat deset nejlepších soutěžících ze základního kola.