Slavnostní jednání zahájil a řídil předseda STK Petr Kvarda. Zprávu o činnosti krajského volejbalového svazu přednesl přítomným jeho předseda Pavel Zeman. Ten kromě zhodnocení činnosti předsednictva a komisí PKFS ocenil také práci Petra Kvardy, Ladislava Sazamy, Bohumila Noska a Pavla Zemana v orgánech Českého volejbalového svazu. Ve druhé části svého vystoupení připomněl předseda krajského volejbalového svazu sportovní akce, které se uskuteční k výročí 90 let českého volejbalu.

K tomuto výročí také Plzeňský krajský volejbalový svaz ocenil řadu trenérů, bývalých i současných hráčů a funkcionářů. Nejvyšší ocenění, medaili Otakara Koutského, předali společně předseda českého volejbalového svazu Zdeněk Haník a Pavel Zeman Josefu Chmelíkovi (USK Slavia Plzeň), Pavlu Královi (Sokol Mirošov), Jaroslavu Šmídovi (Lokomotiva Plzeň), Evě Tomanové (Jiskra Domažlice) a Vojtěchu Valentovi (VK Kralovice). Z hráček byly oceněny např. držitelky bronzových medailí z ME juniorek Eva Hodanová (Lokomotiva Plzeň) a Monika Šmídová (Slavia VŠ Plzeň). Ze zástupců sdělovacích prostředků obdržel Pamětní list Zdeněk Trmota z Českého rozhlasu Plzeň a Poděkování za propagaci redaktor Plzeňského Deníku Ivan Tafat.