Konferenci zahájil předseda správní rady Karel Hencl, který přednesl zprávu o činnosti správní rady a oznámil, že již do ní kandidovat nehodlá. Ten zároveň seznámil přítomné s krátkou zprávou o finančním hospodaření Jiskry. Následovala zpráva o činnosti vedoucí správy v podání Karla Faita.

O dalším bodu konference hlasování o budoucí kupní smlouvě (Jiskra hodlá v budoucnu prodat městu Domažlice sportovní halu) se rozpoutala velká diskuse a nakonec ji účastníci schválili podepsat. Poté byl mezi členy TJ přijat nový oddíl krasobruslení. Naproti tomu požádal o ukončení členství v TJ oddíl rekreačních sportů.

Dále byl na programu velmi důležitý bod – volba nové správní rady, která vznikla po tajných volbách Václav Jung (plavání), Tomáš Budka (basketbal), Karel Fait (florbal), Dana Herbriková (volejbal), Hynek Šindelář (tenis), Zdeněk Kubalík (karate), Ivan Rybár (fotbal).

Revizní komise byla zvolena ve složení Václav Sladký (fotbal), Karel Hencl (florbal), Vítězslav Pohanka (basketbal).

Další velmi diskutovaný bod byl návrh fotbalu snížit příspěvky TJ na polovinu, což nakonec neprošlo.

V závěrečné diskusi se velmi horlivě diskutovalo a vrcholem byla dramatická diskuse mezi Jaroslavem Ticháčkem a Zdeňkem Kubalíkem o hospodaření. Ticháček vyzval oddíly k větší aktivitě, úctě a vzájemné spolupráci. Velice kriticky se vyjádřil k některým nedostatkům.

Posledním bodem bylo schválení usnesení Valné hromady. ,,Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města v čele se starostou Miroslavem Machem za podporu a spolupráci,“ uvedl člen správní rady a víceprezident fotbalového oddílu Ivan Rybár.