Ano, v letošním ´kulatém´ roce 2020 by se konala další z řady masových přehlídek tělovýchovy a sportu všech generací od nejmenších až po tělesně zdatné seniory. Věhlasná Spartakiáda se totiž konala jednou za pětiletku vždy v roce končícím na číslo 5 nebo 0. Poslední proběhla při letopočtu 1985 a ta předposlední tedy logicky před čtyřiceti lety v roce 1980. A na tu se dnes podíváme prostřednictvím rubriky Spartakiádní okénko, která přinášela v týdeníku Nové Domažlicko, jakožto tehdejším předchůdci Domažlického deníku, informace a zajímavosti z okresních příprav a nácviků na velkolepý svátek socialistické tělovýchovy, vrcholící vždy na obří ploše pražského strahovského stadionu. Nasedněte tedy do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 7. května, ale roku 1980. Jste mladší o rovné čtyři dekády (řada z vás je tedy ještě ´na houbách´) a na černobílé sportovní stránce vidíte v uvedené rubrice šest krátkých zpráv z okresního spartakiádního dění.

Spartakiádní okénko

- Nácvik spartakiádních skladeb probíhá na našem okrese ve 20 tělovýchovných jednotách a na 20 školách. Mimořádně vysokou aktivitu projevují např. členové TJ Sokol Osvračín, kde spartakiádní skladby nacvičuje 58 cvičících, což je téměř 50% z počtu členů tělovýchovné jednoty.

- Ve sportovním areálu TJ Sokol Kdyně bude k okrskové spartakiádě dokončena velmi pěkná tribuna pro diváky. Iniciativou řady dobrovolných pracovníků bude v krátkém čase vybudováno dílo v hodnotě 350 tisíc Kčs.

- Do okresního spartakiádního fondu přispěla Okresní zemědělská zpráva Domažlice částkou 5.000 Kčs. Který závod nebo družstvo našeho okresu bude následovat? Finanční příspěvky možno zasílat na OV ČSTV v Domažlicích.

- Mimořádnou iniciativu k zabezpečení spokojenosti cvičenců na okrskové spartakiádě v Holýšově projevily pracovnice školní jídelny, nositelky stříbrného odznaku BSP (brigády socialistické práce – pozn. aut.). V rámci socialistického závazku zabezpečí stravování všech 1500 cvičenců.

- Ukázky spartakiádních skladeb mohli zhlédnout diváci na tělovýchovných akademiích v Horšovském Týně, Domažlicích, Postřekově a v Koutě n.Š. V nejbližší době se na akademiích představí cvičenci v Osvračíně, Staňkově, Poběžovicích a v dalších tělovýchovných jednotách.

- Nácvik spartakiádních skladeb v tělovýchovných jednotách a školách je ukončen a v současné době bude nutno jednotlivé skladby řádně secvičit. Tomuto účelu bude sloužit sokoliště v Domažlicích, kde minulou sobotu dobrovolní pracovníci PS pod vedením technické komise okresního spartakiádního štábu položili 1500 značek.