Už v roce 1959 se v Hluboké domluvilo několik sportovních nadšenců na založení Tělovýchovné jednoty Sokol Hluboká. Zajímavostí určitě bylo, že po celou dobu Sokolové pracovali pod záštitou ČSTV Domažlice. Celých 44 let jako předseda působil jeden ze zakládajících členů Josef Mikoláš. Poté ho ve funkci vystřídal Karel Šlajer ml. a v letošním roce předsednictví převzal Václav Vogeltanz. „Jako tělocvičnu máme k dispozici místní sál, který však nebyl pravidelně vytápěn. Od roku 2000, kdy byla v obci provedena plynofikace, má i sál plynové vytápění. Tohoto sálu využívají hlavně stolní tenisté a oddíl šipkařů Rafani Hluboká,“ řekl Josef Mikoláš.

Více než 10 let v Hluboké cvičí ženy pod vedením Aleny Kalíškové. Cvičení probíhá v prostorách mateřské školy. Prvním cvičitelem v Sokole Hluboká byl Josef Heidler. „Velmi úspěšné období bylo cvičení žen v době cvičitelky Pavly Duchkové. Ta dokonce byla vyhodnocena v celostátní soutěži Miss Aerobic,“ dodal Mikoláš.

Po letošních volbách byl na členské schůzi pro další období zvolen tento výbor: předseda TJ Václav Vogeltanz st., místopředseda Jaroslav Strnad, hospodář Josef Mikoláš, revizní komise Bohumil Černý. Oddíl stolního tenisu povede Jiří Švejda st., oddíl ZRTV Alena Kalíšková, oddíl turistiky Václav Vogeltanz ml., oddíl atletiky Karel Duchek, šipkaře Rostislav Švihel a cyklistiku Patrik Zíta.

V rámci páteční slavnostní schůze došlo na předávání ocenění, které získali všichni dlouholetí pracovníci i ´mladí´, kteří Sokol Hluboká reprezentují v současnosti. Přítomní byli i svědky předání medaile za zásluhy a dlouhodobou činnost ve sportu panu Josefu Mikoláškovi. „Je to nejvyšší možné ocenění v rámci Českého svazu tělesné výchovy a v současnosti je jediným držitelem této medaile na okrese Domažlice,“ prozradil předseda Sportovní unie okresu Domažlice Josef Kabourek, který ocenění předal.