Od 9.00 do 10.50 hodin jsou na programu seznamovací jízdy s dva tisíce dvě stě metrů dlouhou tratí tvořenou známými serpentinami. Ostrý start první z celkových tří jízd na čas je naplánován na 11.00 hod. K vyhlášení vítězů a předání cen dojde podel informací pořadatelů z AMK Kdyně kolem 17.00 hod. na parkovišti u Hájovny. Více informací o přihlášce a podmínkách účasti získáte na tel. 602 491 855 nebo 602 440 111.