Šestapadesátiletý Karel Sladký z Postřekova obhájil na sobotní valné hromadě funkci předsedy Okresního fotbalového svazu Domažlice a další čtyři roky bude šéfovat okresnímu fotbalu. Jedenatřicet přítomných zástupců oddílů z celkových sedmatřiceti poté vybíralo z deseti kandidátů funkcionáře nového výkonného výboru. Ve volbě uspěli Josef Bozděch (25 hlasů), Karel Králík (29), Karel Kuška (26), Martin Plzák (28), Milan Polák (29), Václav Sladký (27), Luděk Šindelář (19) a Josef Ulrych (26). Dostatečnou podporu nezískali Josef Schröpfer (17) a Milan Vogeltanz (12).

Volbám přecházela zpráva předsedy OFS o stavu fotbalu v regionu. Sladký ve své řeči zhodnotil práci končícího výkonného výboru a komisí. „Stojím si za všemi rozhodnutími výboru, který vždy jednal v souladu se stanovami,“ uvedl. Poté vyzval k omlazení Sportovně technické komise. „Jejím hnacím motorem je Karel Králík, ale tento orgán je potřeba omladit.“ Původně osmičlenná komise totiž po úmrtí několika funkcionářů pracovala pouze ve čtyřech lidech. Sladký se dále věnoval práci rozhodčích, zmínil spolupráci se Sportovní unií okresu a problémy s mládežnickým fotbalem. „Sedmnáct oddílů v regionu nemá ani jedno mládežnické družstvo. To je velký problém, protože kde zanikne mládežnický fotbal, je do budoucna ohrožen i dospělý,“ dodal Sladký, který byl jediným kandidátem na předsedu okresního fotalového svazu. Navrženi byli ještě Karel Kuška a Petr Svičarský, ani jeden však s kandidaturou nesouhlasil a písemně ji odmítli.

Dnes již bývalý předseda revizní komise Vladimír Cedidla ve svém hodnocení práce tohoto orgánu fotbalového svazu mimo jiné zmínil problém financí. „Dotace od ČMFS jsou rok od roku nižší a mnohdy nedostaneme ani to, co je plánováno. V roce 2004, kdy ještě vše fungovalo, jak má, přišlo 435 tisíc korun. V roce 2009 bylo plánováno něco přes tři sta tisíc, ve skutečnosti jsme dostali jen 160 tisíc korun.“

Pětasedmdesátiletý Cedidla byl sice nominován i do nově volené revizní komise, kandidaturu však písemně odmítl, stejně jako Josef Kufner. Nově zvoleni byli Vladimír Horn, Vlastimil Juna a Václav Vavřička, kteří si ze svého středu vybrali za předsedu zástupce TJ Start Tlumačov Horna (!).

Po volbách pak Karel Králík oznámil začátek soutěží dospělých v termínu 26. a 27. března, mládežnických 9. a 10. dubna a Liga seniorů startuje 29. dubna. Kdo v nelehké době pro fotbal i sport očekával bouřlivou diskuzi na závěr valné hromady, byl zklamán. Z přítomných zástupců oddílů vystoupil jen zástupce Lokomotivy Hostouň kvůli náhradám rozhodčím. Po něm už nevystoupil nikdo, proto si vzal slovo předseda plzeňského krajského fotbalového svazu Roman Berbr, aby informoval o chystaných novinkách, změnách ve stanovách, zvažovaných příspěvcích sportovců a následném přerozdělování těchto peněz či úvahách na vytvoření fotbalových farem. Informace o tom, jak to bude se sestupem ve vyšších mládežnických soutěžích, jen dokládá, jak diletantsky si vedení svazu počíná. Protože nic z toho nevybudilo přítomné k diskuzi, byla schůze po přečtení závěrečného usnesení ukončena.