Necelou minutu nadělil Martin Frei druhému Jiřímu Vojákovi v Běhu na Koráb.