Dnes nás čeká víceméně pohodová a spíše silniční projíždka. Vyjedeme od cukrárny Fénix pod hřbitovem po cyklotrase Baldovský okruh přes Dlouhé meze, u Stankova mlýna zahneme vpravo a přijedeme na silnici z Domažlic do Bořic. Vyšlápneme prudší stoupání přes Bořice a dlouhým sjezdem přes serpentiny se ocitneme v Zahořanech. Odtud na křižovatce vlevo až do Blížejova pojedeme více méně po rovině po silnici III. třídy s malým provozem.

Mineme zajímavou stavbu Husmánkův mlýn a u cedule Radonice si všimneme zbytků rozestavěné Hitlerovy dálnice. Vpravo je na louce široké rovné těleso a vlevo od silnice za zahradou domu se nachází betonový most. Na návsi u kapličky zahneme nalevo, přejedeme železniční trat do Plzně a za přejezdem zatočíme vpravo na Milavče. V Milavčích pojedeme vlevo na Blížejov pohodovou silničkou přes luka podél Zubřiny, projedeme Nahošice s opraveným zámečkem a v Blížejově na kruhovém objezdu zvolíme směr na Lazce. Na konci Lazců zahneme podle směrovky „rozhledna“ vpravo po silničce ke skládce. Ale to už máme rozhlednu na Šibeničním vrchu (459m n.m.) na očích a přijedeme k ní po polní cestě. Rozhledna je do konce září volně přístupná. Samotný Šibeniční vrch je bývalé poutní a výletní místo. Stával zde poutní kostelík Panny Marie Lurdské, který po vysídlení Němců po r. 1945 ztratil svůj význam.

Kostelík byl v 50. letech devastován, kopec pak obsadila armáda, zřídila si zde střelnici a svatostánek byl hlavním terčem. Nakonec v 60. letech 20. století proběhlo jeho odstřelení. Dále do Horšovského Týna sjedeme po polní, místy kamenité cestě a vyjedeme u supermarketu Coop a benzinky, po přechodu přejedeme hlavní silnici na Plzen a po lávce přes Radbuzu se dostaneme do centra. Prohlídku zámku si necháme na jindy a kolem bývalého nákupního střediska Radbuza po chodníku s vyznačenými pruhy pro cyklisty vjedeme do zámeckého parku. Zde se napojíme na pískovou cestu se žlutou turistickou značkou a projedeme celým parkem. Za zámeckou zdí je rozcestí s novým altánkem, kde žlutou značku opustíme a vpravo štěrkovou cestou se závorou tvrdě vystoupáme. Na návrší zahneme vpravo na zarostlou ´polňačku´ a znovu přijedeme do zámeckého parku, tzv. Horního, který je velmi zanedbaný, neudržovaný a vůbec nevypadá jako anglický park, spíše jako džungle. Po chvíli přijedeme ke staré lipové aleji.

Napravo zatočíme k vyhlídkové věži-Glorietu, ze kterého je sice překrásný rozhled – od Šumavy přes Čerchov, Velký Zvon, Přimdu a Sedmihoří, ale jeho stav je žalostný, způsobený vandaly. Ve stejném stavu je i alejí spojená protější Loreta, a to patří mezi nejstarší lorety v Čechách! Kdysi sloužila jako vyhlídkový pavilon. Dále kolem kapucínského kláštera a míčovny opustíme zámecký areál, vyjedeme opět naproti nákupnímu středisku a po již známém chodníku s pruhy pro kola pojedeme přes kruhový objezd rovně. Mezi hřištěm a hasičárnou zahneme vlevo na chodník na cyklotrasu označenou žlutými cedulkami, přejedeme další lávku přes Radbuzu a vyjedeme u benziny na hlavní silnici na Draženov a Folmavu.

Cyklotrasa se posléze odklání se zelenou turistickou značkou ( po které pojedeme stále dál) na bývalou silnici a po necelém kilometru si uděláme odbočku s křížovou cestou ke kostelu sv. Anny na Vršíčku, jež stojí na výrazném návrší. Jedná se ale bohužel o další výraznou památku v zuboženém stavu. Kostel byl sice v 90. letech nově zastřešen, ale pro nedostatek financí z další renovace sešlo. Ve stejném stavu zde nalezeneme i empírovou hrobku Trauttmansdorfů a Boží hrob s polygonální věžičkou. Stejnou cestou se vrátíme zpět na silnici a po zelené turistické značce přijedeme na Podhájí s koupalištěm, kempem, restaurací a stánkem přímo u rybníka. Po občerstvení a vodní lázni se vrátíme stejnou cestou zpět na zelenou. Po ní velmi ostře vystoupáme po asfaltu mezi chatami a zde si značku musíme hlídat.

Na křižovatce lesních cest v chatové osadě je špatně označena, neviditelně. Po ní přes les sjedeme po lesní cestě do Dolního Valdorfu, ale dále po ní nedoporučuji pokračovat. Cesta za chalupami nebyla, jen kopřivy a vysoká tráva. Proto u rybníčku na návsi zahneme po asfaltce vlevo, mineme lom a po silnici III. třídy od Horšovského Týna pojedeme vpravo přes Němčice, přičemž na zelenou značku opět narazíme a budeme se jí už držet až na Baldov. V Dolním Baldově silnici opustíme, zelená zde uhýbá vlevo kolem rybníčku, opuštěné hájovny a rekreačního objektu. Čeká nás závěrečné stoupání lesní cestou na silničku k Baldovu, po které se dáme doprava a přijedeme na Baldov, již známé místo z první vyjíždky. Do Domažlic sjedeme po žluté turistické značce po poli, neboť původní cesta je zarostlá, a vyjedeme u rybníka U Tří vrb.