Domažlice – Olympijský sport – judo, vzniklo v Domažlicích díky nadšenému trenéru Ing. Petru Radošovi, který spolu s Václavem Živným a Leopoldem Lichtenbergem založili 8. října 1974 oddíl juda při TJ Jiskra Domažlice. Trenéři Radoš, Živný a Soušek začali trénovat nejen děti, ale i dospělé.

První úspěchy se rodily v podobě titulů z krajských přeborů Západočeského kraje. Judistický sport se v Domažlicích uchytil, a tak historie klubu pokračovala dál. Činnost klubu se rozrostla nejen o tréninky v tělocvičně, ale i o společné pracovní brigády a letní tábory. Éra letních táborů pod stanem začala v Ostrově u Mutěnína. Zde si judisté vybudovali provizorní tatami (judistická žíněnka) z pilin pokrytých plachtou, které jim sloužila několik let. Tato základna byla natolik populární, že jí využili k letní přípravě velmi úspěšní judisté ze Škody Plzeň.

V průběhu let se členská základna postupně rozrůstala. Trenérský kádr se v průběhu let měnil, a tak judisty trénovali trenéři jako Jaroslav Pernica, Josef Hůrka, Petr Rett, Miroslav Schira, Petr Šos a Jarmila Ledvinová a Petr Jiráček. V pozici trenéra dnes působí Roman Kalous, Pavel Forst, Rudolf Kortus a Waldemar Janeček.

Novou aktivitou se v činnosti klubu stal družební styk se zahraničními judisty. Pro mladé judisty se první cestou do zahraničí stala návštěva tehdy východoněmeckého Weimaru. Zde naši mladí judisté překvapili a ukázali, že jejich sportovní úroveň se dá měřit i s profesionálními kluby. Po otevření hranic se družební aktivita přesměrovala na západ od našich hranic. Nejprve si své sportovní zkušenosti domažličtí judisté předávali se sportovci z německého Tiefenbachu. Velkým obratem v této oblasti bylo navázání přátelských kontaktů s judisty z francouzského družebního města Ludres v roce 2001. Od tohoto data panuje nejen mezi kluby, ale především mezi judisty aktivní kontakt. Mladí judisté ob rok navštěvují, a získávají tak zkušenosti sportovní i životní.

Velkou ranou pro chod klubu bylo tragické úmrtí hlavní postavy domažlického juda pana Radoše. Po jeho odchodu se naplno do činnosti klubu zapojil Dalibor Kubů a Petr Rett. K sobě přizvali jako trenéra Romana Kalouse. Toto složení dále rozšířili již zmiňovaní Petr Rett mladší a Miroslav Schira.

Klub změnil své dlouholeté zázemí ze školní tělocvičny ZŠ Komenského 17 na vlastními silami upravený prostor bývalých školních dílen. V tuto dobu se podařilo zakoupit i kvalitnější judistickou žíněnku.

Jednou z tradičních sportovních akcí se stalo pořádání Memoriálu Ing. Petra Radoše. Tento turnaj pro žactvo je každoroční připomínkou na zakladatele juda v Domažlicích.

Pod již zmiňovaným vedením se klub rozvíjel i organizačně. V roce 1992 se oddíl juda pod TJ Jiskrou Domažlice osamostatnil a zaregistroval se jako Judo-club Domažlice. Ve vedení klubu byli Dalibor Kubů, Jiří Červenka, Petr Rett a Roman Kalous.
Po odchodu Petra Radoše se obnovila tradice letních táborů. První vlaštovkou bylo týdenní soustředění na Hoře sv. Václava v roce 1989. Od tohoto data se váže nepřerušená řada letních táborů v Orlovicích, ŽŠ Blížejov, ZŠ Česká Kubice, Trnová u Plzně, Zelený Hája u Staňkova, Nové Domky u Rozvadova a na Rudolfově Pile v Peci Pod Čerchovem. V posledních letech volíme téma tábora, a tak je možné na fotografiích z táborů vidět judisty převlečené za indiány, vojáky, zálesáky a podobně. Na některých táborech jsme společné chvíle strávili s judisty z Judoclubu Plzeň, SK Judo Poběžovice nebo Judoclubu Sušice.

Významným milníkem v životě klubu se stala výstavba nové školní tělocvičny ZŠ Komenského 17 v Domažlicích. Původně se počítalo pouze s jednoduchou halou pro všechny sporty. Díky aktivitě Romana Kalouse, kterou podpořil tehdejší ředitel ZŠ p. Kejval a prosadil úřadující starosta Jan Látka, se stavba rozšířila o podkrovní část, ve které je dnes natrvalo položeno judistické tatami. V dopoledních hodinách tento prostor slouží pro hodiny tělesné výuky škole a v odpoledních judistům, aikidistům a jiným pohybovým formám.
Klub v průběhu minulých let finančně podporovala firma American Chance Casino, v jejíž vedením stál bývalý judista Tomáš Kment. Díky této podpoře mohl klub zakoupit zcela novou judistickou žíněnku, kterou používá při tréninku a organizaci sportovních akcí.
Kvalitní trenérská práce přináší i své ovoce. Z Domažlic již několik let pravidelně odchází do plzeňského sportovního gymnázia nadějní judisté, kteří chtějí spojit školní výuku s tréninkem juda na profesionální úrovni. Jedním z prvních, kteří toto gymnázium absolvovali byl Pavel Tomášek. Dalšími absolventy jsou Václava Růžková, Petr Šos a dnes studující Dominika Hálková, Adam Leroch a Jakub Kabourek.

Neméně významným sportovním úspěchem je i každoroční účast našich sportovců v anketě Sportovec okresu Domažlice. Vítězné zastoupení zde měla i Dominika Hálková a Tereza Forstová. V posledních letech se nám daří vozit medaile i nejvyšších mistrovských soutěží České republiky. Zdroj: Judo-club Domažlice