Stravování je zajištěno, ubytování bude v dřevěných chatkách. Cena tábora je 3600 korun. Jeho téma bude olympijské hry.

Zaměření tábora je především sportovní. Důraz bude kladen především na rozvoj techniky, síly, vytrvalosti a rozvoje osobnosti. Denní režim zahrnuje: dopoledne – 1 hodinu tréninku juda na žíněnce + sportovní hry.

Odpoledne – sportovní hry, táborová hra, koupání, výlety či dovednosti v přírodě.