Předseda oddílu Pavel Vošický mluvil o oddílu jako celku, celoroční práci a plánech na rok 2009, ekonomiku pak vyčíslil hospodář Jindřich Pavlíček.
Sportovní činnost šedesátičlenného oddílu spočívá v závodní činnosti v praktické střelbě, sportovní střelbě a v zajišťování práce rozhodčích při závodech Českého střeleckého svazu.

V praktické střelbě dosáhl vynikajícího umístění Zdeněk Němeček, který v disciplíně revolver ráže 45 získal zlatou medaili na mistrovství světa na ostrově Bali v Indonesii.

V puškových disciplínách dosáhli významných úspěchů Jindřich Pavlíček a Jan Kaufner v seniorské kategorii a v pistolových disciplínách reprezentoval oddíl Václav Hruška.

Skupinu rozhodčích sportovní střelby tvoří Václav Šigut, Jaroslav Horák, Josef Bednář, Václav Hruška, Irena Bauerová a od letošního roku získali odbornou kvalifikaci rozhodčích i Josef Fidrant a Tomáš Bauer.

Největší akcí v uplynulém roce byla pohárová soutěž v libovolné malorážce při Chodských slavnostech a tradiční vzduchovková soutěž Chodský čakan.
Poslední jmenovaný závod z kapacitních důvodů pořádá oddíl již tradičně ve specializované hale v Plzni–Lobzích za účasti okolo 150 střelců z celé republiky. Tento závod bude také první významnou akcí oddílu v roce 2009, a to 24. ledna.

Přejme oddílu další vynikající výsledky a úspěšnou reprezentaci domažlického sportu.