Slyšel jsem, že obchvat Staňkova blokuje zdejší podnikatelská lobby, která nechce přijít o projíždějící zákazníky. Jak to, že Staňkov na obchvat tak dlouho čeká? To, že obchvat blokují podnikatelé, to se tady říkalo tak před deseti lety. Jediné, komu by mohl vadit, je paní Smazalová, u které se motoristé rádi staví pro noviny, ale té si myslím, že to nevadí, protože u této komunikace bydlí. Obchvat se připravuje, ale je třeba si uvědomit, že je nutné oslovit 165 účastníků a vykoupit od nich pozemky. Mnohdy jde o velmi malé podíly, jedná se například s vlastníkem jedné sto patnácti tisíciny. Na mnohé pozemky se vztahují dědická řízení, je zde nevyřízený židovský majetek, exekuce a další a další problémy. Využiji této příležitosti, abych znovu apeloval na všechny účastníky, aby podepsané smlouvy neprodleně vraceli. Věřím, že se obchvat začne stavět na podzim příštího roku nebo v roce 2009. Další posouvání termínu by mohlo vést v souvislosti s dalšími velkými výstavbami v naší republice k jeho značnému oddálení. Proto je třeba si uvědomit, že stát je v současné době ochoten stavět, i dát peníze a všechno záleží jen a pouze na lidech, jak rychle přijmou nabídku od státu. Myslím si, že 60 Kč za metr čtvereční za ornou půdu je velice slušná nabídka a chtěl bych poprosit, aby lidé neprotahovali jednání a uzavírání smluv nějakými jinými požadavky, protože čas je stále ještě na naší straně, ale je otázka, jak dlouho bude… Máte už vybrané místo pro koupaliště? Parná léta strávená ve Staňkově nepatří k nejpříjemnějším… V územním plánu jsou lokality, kde by se koupaliště dalo postavit. Nyní se pracuje na přípravě studie. Hlavní ale je, jako u řady dalších věcí, otázka peněz. Náměstí hyzdí bývalý hotel Družba, který je mnoho let nevyužíván. Co hodláte udělat, aby dále nechátral a nespadl někomu na hlavu? Zmíněný objekt je údajně v soukromém vlastnictví či ve správě banky, takže nemáme možnost do toho nějak zasáhnout. Zatím není v havarijním stavu, aby stavební úřad mohl s vlastníky zahájit řízení. Jaké máte plány s odkoupeným domem v Nádražní ulici, kde bydleli těžko přizpůsobiví občané? Opravíte ho někdy? Nejprve tedy plány. Uvažujeme objekt využít jako ubytovnu. Uvažujeme také, že bychom se se zdejší soukromou školou dohodli, že by byla část využívaná jako zařízení internátního typu. Do objektu jsme nechali zavést plyn a temperujeme jej. Opravy děláme prozatím postupně. Provádějí je naše technické služby. Ty jsou ale tři čtvrtě roku venku, kde opravují chodníky, udržují zeleň a podobně, takže oprava pokračuje pozvolna. Na náměstí u prodejny potravin je mnoho let proluka po zbořeném domě. Pozemek sice koupil soukromník, nic se zde však neděje. Nehodláte pozemek odkoupit a postavit tam dům s byty? Vím, že to koupili dva vlastníci, kteří s tím měli nějaké záměry. Pokud by pozemek chtěli prodat, jednat s nimi budeme. Nechtěli bychom ale investovat do stavby dalšího domu, zřejmě by tam vzniklo parkoviště. Mezi Staňkovem a Ohučovem jste vybudovali cyklostezku, posypanou jen šotolinou. Tak si představujete napojení na hlavní trasu Praha – Regensburg? Samozřejmě, že ne. Tahle stezka zatím není součástí zmíněné cyklotrasy, jde jen o provizorní spojení Ohučova se Staňkovem. Já nevím, kdy bude zmiňovaná cyklotrasa vybudována. Nechtěli jsme čekat. Lidé ji využívají. To samé chceme příští rok udělat i ze Staňkova do Vránova. Proč nesháníte víc dotací, jako to dělali–(jí) starostové Látka, Králík a Červenka? Příštipkařit a nezadlužovat se nemá cenu, město za to doplácí úpadkem… Za pět let, co jsem na radnici, získal Staňkov na přímých investičních dotacích bezmála 150 milionů. Stavěli jsme bytovky, kanalizaci a novou čističku, vodovodní přivaděč a plyn do Krchleb. To všechno jsou akce, za které teď ročně splácíme úvěr ve výši šest milionů korun. Navíc to vypadá, že dostaneme dva miliony na nové hasičské auto, které budeme muset doplatit, a musíme sehnat dvacet milionů na příští rok na pokračování oprav školy, která do dnešního dne stála bezmála 65 milionů. Čtenář má asi pravdu, vypadá to, že si nyní trošku vybíráme oddechový čas, ale už pracujeme na přípravě druhé etapy kanalizace za 150 milionů pro Ohučov, Vránov, Krchleby. Ta bude protažena až do Čermné a Hlohovčic. Připravujeme revitalizaci obou částí náměstí a další akce. Jaké jsou další plány s rozšířením sídliště v Plzeňské ulici? Hodláte odkoupit dům, který zde překáží? Dům hodláme koupit, pokud ovšem jeho majitelka přistoupí na adekvátní výměnu domek za domek. Jinak jsme s výstavbou bytovek v této lokalitě skončili, majitel okolních pozemků je nechce prodat. Nedostatek vhodných pozemků na cokoli je hlavní brzdou rozvoje Staňkova. Proč se tolik let nic neděje se starou radnicí? Nenajde se pro ni využití? Už v roce 1996 byly náklady na její opravu odhadnuty na 16 milionů. Objekt je statisticky zajištěn, ale není investor. Vím, že zde chybí nějaká možnost přilákat do Staňkova turisty, takže v tomto směru bych si představoval využití staré radnice. Využití tohoto objektu v uvedeném smyslu je ve stadiu příprav a konzultací s ohledem na možnost čerpání evropských peněz. Proč je Staňkov tak zanedbaný? V porovnání s ostatními městy zde nejsou vidět žádné velké investice. I náměstí je v neutěšeném stavu. Podívejte se na H. Týn či Kdyni… Nemyslím si, že je Staňkov zanedbaný. Ale nemůžeme ho srovnávat s většími městy, kde mají památkové zóny, zámek a podobně. Startovní čára tu nebyla nastavena jako jinde. My a naši předchůdci jsme museli nejprve investovat do sítí v zemi. S komplexní opravou náměstí počítáme, připravujeme projekt na zisk dotace z Evropské unie. Proč se za tak dlouhou dobu nenašel žádný investor do průmyslové zóny u Ohučova? Raději jste vše nechali realitní kanceláři a nic jste nepodnikli. Nemůžete čekat, až investor přijde za vámi. Musíte město více propagovat a nabízet. Fungující průmyslová zóna tu měla být už před deseti lety. V době, kdy je v Německu útlum a průmyslové zóny má každé město, si nerisknu tahat do „polí“ sítě a pak teprve hledat investora. Pokud se nějakého podaří získat, udělali bychom pro brzký start výroby všechno. Zatím jsou v zóně okamžitě k dispozici dva hektary, dalších deset až dvanáct je smluvně zajištěných. Na našem starém webu města jsme nabídku měli a ihned volám správci stránek, aby tam znovu informaci s nabídkou a fotkami umístil. Proč jste nekoupili levně nabízené pozemky bývalé cihelny pro další rozvoj obce? Ekologická zátěž z její kotelny nebyla ani z poloviny tak katastrofická, jak jste tvrdili. Alespoň už nemůžete tvrdit, že nemáte pozemky… Ano, mohli jsme to za milion a půl koupit, ale další miliony by stála demolice. Zastupitelstvo tehdy jednomyslně koupi odmítlo. Kdybychom souhlasili, nekoupili bychom zdravotní středisko nebo nemohli řešit problém s ubytovnou. Dnes už bych se pravděpodobně rozhodoval jinak, ale za tehdejším rozhodnutím zastupitelstva i svým si stojím a jsem přesvědčen, že bylo vzhledem k tehdejším okolnostem správné. Proč nejednáte aktivněji v otázce supermarketu ve Staňkově? Na radnici v Holýšově alespoň něco dělají. Proto jejich občané budou mít už dva supermarkety. Chce se to víc nabízet a nečekat… Nemáme pozemek, kde by v současnosti mohl nějaký supermarket vyrůst. Navíc jsem nezaznamenal zájem nějakých velkých řetězců o Staňkov. Pokud by zájem byl, snažili bychom se vyjít vstříc. Proč je ve městě trvalý úbytek obyvatel? Za chvíli z něj bude velká vesnice. Většina mladých odchází do okolních obcí, které se rozvíjejí rychleji, jako Blížejov, Holýšov nebo H. Týn… Že by tady byl úbytek obyvatelstva si nemyslím. Od roku 2001 se zde postavilo 84 bytů a zasíťovalo bezmála 40 parcel pro domy. Před třemi, čtyřmi lety se Staňkov, včetně obcí Ohučov, Krchleby a Vránov, pohyboval na hranici tří tisíc obyvatel. Nyní je to 3 150 . Neuvažoval jste někdy za dobu, co jste starostou, že se vrátíte k policii? Samozřejmě, že jsem uvažoval. Po svém druhém zvolení jsem se však rozhodl od policie odejít a v současnosti jsem už civilistou. Nedovedu si představit, že bych se po osmi letech vrátil. K mému rozhodnutí přispěl i odliv schopných policistů. Jsem hrdý na to, že jsem byl vyšetřovatel a zrušení vyšetřovacích úřadů považuji za jednu z největších chyb při restruktualizaci policie, kdy práce mnoha odborníků a specialistů byla znehodnocena společným velením, nesmyslnou čárkománií a honbou za statistickými výsledky, čemuž se úřady vyšeřování ve spolupráci se státním zastupitelstvím úspěšně bránily. Jak dokážete sladit svoji práci starosty se studiem práv v Plzni? Je to velmi náročné, ale jde to. V práci mám oporu v současném i bývalém místostarostovi a tajemníkovi. Trošku to souvisí i s předchozí odpovědí. Dělat starostu jedno volební období je málo, ideální jsou dvě až tři a pak je čas místo přepustit někomu jinému. Je mi pětatřicet a musím myslet na to, co budu dělat dál. Proto studuji práva. Bude z vás obhájce těch, které jste dříve jako policista pronásledoval? Na to je příliš brzy. Ještě nevím, kam budou mé kroky směřovat. Je někdo, kdo by vás ve funkci starosty mohl do budoucna nahradit? Určitě, každý je nahraditelný. Tip mám, ale nechám si jej pro sebe. Co hodláte dělat se zatoulanými psy? Zatoulaní psi jsou problémem všech měst. My se vždy snažíme dohledat majitele nebo najít pro psy jiné pány. Cizí útulky jsou drahé, ale o zřízení vlastního zatím neuvažujeme. Nemám ani neznám recept, jak tento problém vyřešit k všeobecné spokojenosti.