Na seminář, který pořádal místní oddíl SK Judo Poběžovice, se sjelo na čtyřicet vyznavačů tohoto sportovního odvětví ze tří krajů a tatami se jen hemžilo bílými kimony s černými pásky. Hlavním organizátorem byl domácí trenér Josef Kubík, který uvedl, že letošní setkání v Poběžovicích je již sedmé a ze zimních seminářů v Poběžovicích se stala dobrá tradice. „V Poběžovicích jsme schopni seminaristům poskytnout solidní podmínky. Je zde pro naše potřeby poměrně veliká tělocvična, kterou nemá k dispozici příliš oddílů, a v hotelu Hubertus je možné zajistit ubytování a stravování pro všechny účastníky v jednom místě. To je velmi důležité, protože v takovémto počtu se scházíme pouze jednou ročně a tuto příležitost všichni rádi využijí k výměně zkušeností, názorů a k dojednání různých společných aktivit. K tomu výborně poslouží společné večerní posezení,“ upřesnil Kubík. Jedním z přítomných lektorů poběžovického semináře byl i Jiří Dolejš, dlouholetý trenér, který v současnosti zodpovídá za českou judistickou reprezentaci, a toho jsme požádali o krátký rozhovor. Pro koho je poběžovický seminář určen? Tato akce je určena pro trenéry a rozhodčí Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, ale jsou zde přítomni i aktivní judisté zápasící za ligové a extraligové oddíly. Český svaz judo ´rozparceloval´ republiku na regiony, ve kterých je sloučeno více krajů, a v nich vytvořil sportovní centra mládeže, regionální výběry žáků a tato sportovní centra si řídí přípravu všech mládežnických trenérů svého regionu. A právě i jim slouží tyto semináře, které pro ně každoročně připravujeme. Kromě semináře trenérského se zde pořádá současně i seminář rozhodcovský, ve kterém se probírají novinky v pravidlech nebo jednotný přístup v řízení a samozřejmě se zde řeší i otázky spolupráce. Seminář je rozdělen do dvou dnů, jaká je jeho náplň? Dnes, v pátek, probíhá praktická část, ve které se věnujeme trenérům přímo zde na žíněnkách, ukazujeme nové techniky nebo to, co bychom chtěli, aby se promítlo do přípravy v jednotlivých klubech. Zítřejší den bude probíhat teoretická část, určená spíše pro rozhodčí. V sále hotelu Hubertus využijeme promítacího zařízení, abychom mohli demonstrovat současný trend v rozhodcovské praxi při posuzování různých situací, upozornit na změny v pravidlech, bude probírán sportovně-technický kalendář soutěží, spolupráce mezi kluby a střediskem, společná organizace výcvikových táborů, soutěží a dalších akcí. Seminář se v Poběžovicích koná již tradičně, co sem judistickou elitu ´jihozápadu´ přitahuje? S Pepou Kubíkem jsme vyrůstali v Plzni v jednom klubu, působili jsme spolu v různých mládežnických výběrech, on pak narukoval do Poběžovic na vojnu, oženil se zde a založil judistický oddíl, takže se jedná trochu i o náš osobní vztah. Je zde i ten moment, že Pepa tady vychoval spoustu dobrých závodníků, kteří se perou v první lize či extralize a řekl bych, že i taková všeobecná úcta k práci klubu a k Pepovi sem zástupce dalších oddílů táhne. V neposlední řadě zde ale každoročně nacházíme dobré sportovní i společenské zázemí. Právě možnost společného posezení je v naší práci velmi důležitá, protože nám dává příležitost prodiskutovat spoustu problémů, které není možné v průběhu sezony řešit, vyříkají se různé sporné momenty, proberou se možnosti spolupráce a někdy dojde, jak se říká, i na ´obroušení hran,´ což je vždycky moc dobře. Vy zde vystupujete jako jedna z lektorských autorit, jaké je Vaše současné postavení na judistickém poli? V poslední době jsem se pohyboval kolem reprezentace jako trenér dorostu, později žen a následně juniorů. Tato práce byla časově velmi náročná a mohu říci, že jsem třetinu roku strávil mimo domov na různých kempech a turnajích. Loni v lednu jsem byl zvolen 1. místopředsedou Českého svazu juda, čímž jsem se dostal do střetu zájmů s funkcí trenéra, protože z pozice nové funkce řídím všechny reprezentační týmy, od seniorů až po dorostenecký tým. Proto jsem po skončení přípravy na mistrovství Evropy ve funkci trenéra skončil a plně se věnuji odborné funkcionářské práci pro reprezentaci. S jakými problémy se v nové funkci potýkáte v současnosti? Nejvíc práce je nyní se zajištěním olympijské přípravy, protože olympijská kvalifikace je zhruba v polovině a my máme dva borce na postupovém místě, což bychom rádi udrželi. Obnáší to však vynaložit obrovské úsilí. Je třeba zajistit finance, kvalitní průběh přípravy, což jsou kempy, turnaje a s tím je spojeno obrovské množství organizační práce. Nedávno byl náš reprezentační tým na třítýdenní stáži v Japonsku, kde se připravoval s těmi nejlepšími judisty, a to nebylo jednoduché zorganizovat a ekonomicky zajistit. Začínají další návazné turnaje, seriál světových turnajů a kolem toho je rovněž hodně práce. Já veškerou činnost řídím a koordinuji a z toho se zodpovídám před valnou hromadou svazu celé členské základně. A na závěr? Nemohu než pochválit práci Pepy Kubíka a místních nadšenců, protože jejich výsledky jsou hodně dobrou vizitkou vysoké kvality. Vzhledem k tomu, že Poběžovice jsou malým městečkem, tak jsou jejich výsledky opravdu velice pozoruhodné a já jim přeji, aby ve své práci vytrvali co nejdéle a pokračovali tak v kvalitní propagaci juda.