Trasa nás zavede do jedné z nejodlehlejších a polozapomenutých lokalit, ale o to krásnější, v těsné blízkosti hranic. Je to trasa vesměs vedoucí hlubokými lesy, tudíž bez civilizace i občerstvoven.


Z Domažlic vyrazíme po nově zbudované asfaltové cyklostezce č. 3 přes Havlovice směrem na Babylon, kde vyjedeme přímo u babylonského rybníka a koupaliště, které zde stojí už od 30. let minulého století. Zde máme možnost občerstvení v několika srubech. Opatrně po přechodu přejedeme frekventovaný silniční tah Plzeň – Folmava, zahneme vlevo na asfaltovou cyklostezku od Hadrovce, přijedeme na křižovatku u hotelu Bohmann. Zde zatočíme vpravo po silničce směr Pec pod Čerchovem a před zatáčkou opustíme silnici a jedeme stále rovně na štěrkovou cestu, budoucí cyklotrasu do Furthu im Wald. Po mírném stoupání lesem přijedeme na rozcestí, kde se dáme doleva na tzv. Novou cestu, což je parádní rovinatá cesta lesním průsekem. Ta nás přivede na silničku se zákazem vjezdu pro auta od České Kubice na Bystřici, po které vede mj. cyklotrasa (CT) č. 36 na Čerchov.

Zahneme vpravo a čeká nás zhruba šestikilometrový úsek hlubokými lesy, kde je i v parném létě příjemný chládek. Za minulého režimu byla tato silnička v hraničním pásmu. Mineme meandrující tok Teplé Bystřice a za táhlého stoupání přijedeme na křižovatku lesních asfaltek u Jubilejního hájku. Vpravo ostře stoupá červená turistická značka k Zelené chýši a k Čerchovu a vlevo klesá pod Českou Kubici. Vlastní Jubilejní hájek s pomníkem a tabulí najdeme kousek pod křižovatkou při odbočce pod Kubici. V roce 1928 zde byly vysázeny všechny druhy stromů rostoucí v Čerchovských hvozdech k desátému výročí od vzniku republiky. Vyrazíme dále rovně po CT č. 36 do táhlého stoupání, v pravotočivé zátočině mineme pomník tragicky zahynulého lesníka a pomalu ukončíme stoupání na tzv. Rovince, nejvyšším bodě trasy. Pokračujeme sjezdem přes serpentiny k rozcestí u Bystřice, kde zahneme vlevo a opustíme CT č. 36., která zahýbá vpravo do nekonečného stoupání kolem bývalého Zámečku na Čerchov.

Dále pojedeme už jen po neznačených cestách. Mírně sjedeme kolem v zeleni ukryté zříceniny bývalé školy, přijedeme k rybníčku, bývalé plovárně a ocitáme se v prostoru bývalé vsi a letoviska Fuchsova Hut. Dnešní název Bystřice je novodobý, byl vsi udělen prakticky až po vysídlení a demolici. U rozcestníku je odbočka po zelené značce, blízko níž je rozstřílený památník obětem z 1. sv. války. Fuchsova Hut (Bystřice, Fichtenbach) byla ve 20. – 30. letech význačné turistické letovisko v hlubokém zalesněném údolí, jejímuž krásnému okolí věnoval knihu „Zapomenuté údolí“ Jan Vrba. Dříve zde stávala sklárna, zámeček (přestavěný na dosud stojící bývalou rotu PS), kaple, mlýn, pila, škola a „Hostinec města Domažlic“. Do roku 1945, do odsunu Němců, zde stálo 55 domů obývaných 631 Němci a Čechy. Zbytky zdí usedlostí jsou dnes zarostlé vegetací. Od rozcestníku vystoupáme na rozcestí, kdysi střed obce. Zatočíme doleva a ocitáme se před bývalým zámečkem, přestavěným na rotu pohraničníků. Okolní garážové stavby jsou z dob „obránců míru a socialismu“. Na prostranství (na odpočívadle) si můžeme dát pauzu. Čeká nás mírně klesající úsek po rozbité a kamenité asfaltce k bavorské hranici, mineme krásnou Dubovou alej, stranou od cesty skautský tábor s ruinami brusírny skla a až přijedeme k rozcestí s panelovou cestou, zahneme na ni. Kdybychom pokračovali stále rovně po tzv. Fichtenbašské cestě, přijeli bychom na hranici se starým Tereziánským hraničním kamenem (vpravo od cesty) a dále do bavorské osady Voithenberghütte. Na panelové cestě musíme dávat pozor, není příliš využívána, je zarostlá a rozbitá, hlavně v místě můstku přes potok, kde stával Pustý mlýn. Mírně stoupáme už po spíše štěrkové a zarostlé cestě na Ovčí vrch, kde narazíme na CT č. 2014, vedoucí do Furthu i. W. i na nově budovanou cyklotrasu.

Na Ovčím vrchu/Schafbergu se pozastavíme a porozhlédneme se po kraji. Stočíme se zpět na CT č. 2014 vedoucí po lesní cestě, na rozcestí jedeme vpravo po kamenitém a prudším úseku, až přijedeme na kouzelnou lesní mýtinu s polorozpadlou kolnou - vagonem. V minulosti tudy vedla železná opona. Abychom se vyhnuli opětovnému zpětnému a nepříjemnému stoupání po CT č. 2014, tak zde cyklotrasu opustíme a zkrátíme si to. Ale pozor, nájezd na starou cestu (vlevo od CT, za kolnou rovně) je špatně rozpoznatelný, je zarostlý, stejně tak i cesta. Po této zkratce se např. nedávno běžel Přeshraniční běh Domažlice - Furth i. W. Vyjedeme opět na CT č. 2014 a na rozcestí se vydáme rovně po modré turistické značce a lesní cestě. Příjemný sjezd pod Českou Kubici nám může po deští znepříjemnit bláto. Na rozcestí pod Českou Kubicí vpravo vystoupáme po asfaltce a CT č. 2014, červené a modré turistické značce, přes hlavní silnici Plzeň - Folmava na Českou Kubici. Zde se můžeme občerstvit v blízkém „Českém lesíku“ a porozhlédneme se z návrší na Šumavu. Sjezdem po úzké asfaltce a CT mezi domy se dostaneme na silnici z České Kubice na Spálenec, zatočíme doleva a hned poté doprava po asfaltce k nádraží. U nočního klubu Pyramida, který objedeme zleva, se dostaneme na panely a přes překladiště dřeva přijedeme na CT a dáme se vpravo po lesní cestě zv. Půvabná a CT, která nás přivede na Babylon. Dáme se vpravo po hrázi rybníka kolem minigolfu U Drlíka, prudším stoupáním po kvalitním asfaltu se dostaneme k zastávce ČD Babylon a napojíme se na CT č. 3a.

Za přejezdem odbočíme vlevo do lesa, vystoupáme po štěrkové cestě a kolem zemědělské usedlosti Na Pohodnici přejedeme silničku na Pasečnici a po louce sjedeme k Zelenovským rybníkům. U prostředního rybníka Strakov s lavičkou opustíme červenou turistickou značku a vydáme se vlevo po neznačené štěrkové cestě kolem posledního rybníka (jediného napuštěného vodou) rovněž s lavičkou. Cesta nás přivede opět na silničku od Pasečnice a na CT č. 3, po které jsme už jeli z Domažlic a po níž se opět přes Havlovice do Domažlic vrátíme.