Výjezdním bodem je místo pod hřbitovem a Škarmanem v Domažlicích při chrastavické silnici u kavárny - cukrárny Fénix. Odtud vyjedeme rovně po asfaltce mezi rodinné domky směrem do zahrad, kde asfaltka končí a začíná žlutými cyklosměrovkami označený Baldovský okruh vedený po vloni obnovené cestě přes Dlouhé meze.


Tato po více než 30 letech znovu průjezdná cesta, nyní štěrková, vede po náhorní louce s pěknými výhledy na Domažlice a Kdyňsko, vyústí úvozovým sjezdem u Stankova mlýna. Dále pokračuje vlevo po štěrkovce k mlýnu a květinářství Vodolenka okolo soukromé obory s laněmi a jeleny. Přímo u bývalého mlýna Vodolenka je odpočívadlo, kolem něhož zatočíme vlevo do prudšího kopce, mineme květinářství a po polní výhledové cestě směřujeme k Chrastavicím. Po mírném sjezdu v dolíku mineme vpravo cestu k ruinám bývalého Spáleného mlýna, kde by měla vézt v budoucnu další cyklotrasa do Radonic a Milaveč. Zde pozor po deštích na bahnité úseky s loužemi. Odtud začíná pozvolné táhlé stoupání po dosti nerovné kamenité cestě do Chrastavic, kde vyjedeme u kravína na silnici do Milavčí a Radonic. Odbočíme vlevo po silnici do vsi a dojedeme na chrastavickou náves s hostincem, kaplí a statkem „U Borů“, který navštěvovala Božena Němcová. Zde u areálu firmy Lintech se napojíme na modrou turistickou značku a začínáme opět mírně stoupat polní, místy kamenitou cestou s pěknými výhledy do kraje. Lesem projedeme kolem rybníčku a krátkého ostrého výšlapu na rozcestí pod milavečskými mohylami, kam si po modré značce můžeme udělat krátkou odbočku, je však do kopce. Na rozcestí pod mohylami opustíme modré turistické značení a jedeme dále po cyklistických žlutých tabulkách „Baldovský okruh“ po lesní cestě, po deštích ovšem musíme počítat s blátivými úseky.


Opět mírně, ale vydatně stoupáme do Týnských hájů a při odbočce vlevo ze štěrkové cesty (pozor na směrovou tabulku) je asi nejobtížnější úsek této trasy. Prudší stoupání po věčně rozblácené, rozježděné a od koní rozdusané a zarostlé cestě nás vyvede na okraj Týnských hájů s výhledy do kraje. Zde trasa vede po málo udržované, travou zarostlé cestě, při oplotence se můžeme pokochat rozhledem z lavičky na Branišovské hvozdy a Kdyňsko či sbírat houby. Právě v těchto místech byli před 40 lety utábořeni sovětští okupanti . Po lese lze najít po různu vyhloubené zákopy, zrezivělé konzervy či v době nedávno minulé pozůstatky vojenské výstroje Rudé armády jako memento na nechvalnou dobu. Pokračujeme dále po vrstevnici směr Baldov, pozor při přejezdu hlavní silnice Domažlice - Horšovský Týn.

Vjedeme na rozbitou, úzkou asfaltku a stále při okraji lesa podél pole a po náhorní vrstevnicí došlapeme na Baldov, přičemž vpravo cestou mineme odbočku k zámečku a hospodářské usedlosti Baldov, obývané romskou komunitou. Baldov (550 m n.m., nejvyšší bod trasy) je historicky památné místo, kde došlo 14. 8. 1431 podle tradice k bitvě mezi husitskými a křižáckými vojsky, kterou připomíná barokní kaplička z 18. století a nedokončený památník z 30. let 20. století, jehož návrh počítal i s rozhlednou. V současnosti se hovoří znovu o výstavbě památníku ve formě husitského kalichu i s rozhlednou. Uvidíme, jak se věci vyvinou, protože Baldovské návrší přímo volá po výstavbě rozhledny díky nádhernému panoramatickému, kruhovému rozhledu. Škoda, že telekomunikační stožár není k tomuto účelu přestavěn. Z Baldova, kdo chce, může sjezdem pokračovat po žlutých tabulkách „Baldovského okruhu“ směrem k silnici Domažlice - Luženice, na křižovatce vlevo do mírného kopce a zpět do Domažlic po silnici III. třídy. Bikerům bych doporučil od baldovské kapličky sjet po žluté turistické značce, která sice vede zarostlým úvozem, ale pěšinka je vyšlapána vedle po poli. Přes zahrady se dostaneme do blízkosti rybníku U Tří vrb, kde se lze smočit či občerstvit u rybářů.

To jsme vlastně už na domažlické periferii, takže zde naše vyjíždka končí.