Řady místních baseballistů čítají více než devadesát členů a skládají se z různých věkových kategorií – od dětí předškolního věku až po dospělé. V loňském roce byly tyto řady dokonce rozšířeny o ženský tým, který hraje sport baseballu příbuzný – softball. Klub se rovněž aktivně zapojuje do pořádání sportovních a společenských akcí, zejména pro děti. Příkladem je turnaj mateřských školek v T-Ballu, dětský den nebo turnaj „slow-pitch“.

Na začátku letošního roku došlo k volbě nového vedení klubu, ve složení: Jan Pachl (předseda), Milena Vlčková (tajemník), Miroslav Kaigl (hospodář), Petr Skala (člen VV), Tomáš Strádal (člen VV), Pavel Kasper (člen VV), Petr Pachl (člen VV). Jedním z nejdůležitějších úkolů, který má výkonný výbor v nadcházející sezoně před sebou, je dokončení stavby nového baseballového hřiště na bývalém vojenském cvičišti pod Vavřincem. Úspěch však závisí na podpoře ze strany sponzorů, což je v poslední době jeden z největších problémů rozvojových sportů. Do otevření nového hřiště musí klub využívat pro něj nevyhovující Sokoliště.

Wolfs Domažlice bude mít letošní sezonu zastoupení v baseballe v oblastním přeboru jižních a západních Čech, a to v kategoriích T-ball (do 8 let), mladší kadeti (do 14 let), muži a dále v softballe v Pražském oblastním přeboru v kategorii ženy. Jejich výsledky budeme pravidelně zveřejňovat v pátečním vydání, kde rovněž naleznete pozvánky na domácí zápasy.

Zájemci o spolupráci s klubem najdou více informací, případně kontakty, na nově připravovaných webových stránkách wolfs.cz