Centrum Bavaria Bohemia zve zájemce, aby přihlásili snímky pořízené z oblasti tzv. Zeleného pásu podél česko-bavorských hranic do fotosoutěže. Vítězné fotografie se poté stanou součástí letní výstavy, která se uskuteční v rámci projektu Kultura bez hranic.

Soutěž se obrací na amatérské i profesionální fotografky a fotografy žijící v Česku i Německu. Fotografie musí být pořízeny v česko-bavorském pohraničí. Rok pořízení nehraje roli, rovněž snímky z předchozích let jsou povoleny, nesmí to ale být již zveřejněné snímky.

Uzávěrka je 18. května. Více informací naleznete na webu www.bbkult.net