„Pracovníci stavební firmy usazovali panel do základové betonové desky. během prací došlo k uvolnění fixační stojky panelu. Ten spadl na již stojící panel, který se převrátil mimo základovou desku, kde dva pracovníci jiné stavební firmy právě stavěli trubkové lešení. Jeden z nich, 33letý muž, byl panelem zavalen a je nyní s těžkým poraněním hospitalizován v plzeňské nemocnici,” popsala nehodu na stavbě okresní policejní mluvčí Zdeňka Vogeltanzová.

Předmětem šetření kriminalistů je kromě jiného i to, zda při stavebních pracích nebyla porušena bezpečnost práce.