Dvacetiletá řidička vozidla FIAT, jedoucí do křižovatky řízené světelnými signály tříbarevné soustavy na signál zeleného světla po ulici Masarykova směrem od obce Kdyně, odbočovala vlevo do ulice Havlíčkova. Při odbočování vlevo nedala přednost v jízdě protijedoucími vozidlu BMW, jedoucímu do křižovatky po ulici Masarykova směrem na obec Kdyně také na signál zeleného světla a s tímto vozidlem se bočně srazila. Při nehodě došlo k lehkému zranění řidičky, sanitním vozidlem byla převezena do nemocnice v Domažlicích, kde byla ošetřena a propuštěna do domácího léčení. Alkohol byl u řidičů vyloučen dechovou zkouškou přístrojem Dräger. Škody na vozidlech činí 160 000 korun.