Alarmující jsou čísla ze statistik nehod, které se staly na silnicích našeho regionu v minulém měsíci. V meziročním srovnání se jednalo sice ´jen´ o desítku nehod navíc, ale celkové škody při nich narostly o téměř tři miliony korun.

„I přes příznivé zimní povětrnostní podmínky došlo k celkovému nárůstu dopravních nehod a jejich následků. Námi odhadnuté škody při prosincových nehodách se vyšplhaly na bezmála pět milionů a 364 tisíc korun, což je oproti srovnatelnému období předchozího roku nárůst o téměř tři miliony korun,“ řekl Deníku vedoucí dopravního inspektorátu v Domažlicích Miroslav Poslední.

V obcích se stalo v prosinci 40 nehod, mimo obce jich bylo 50. V prvním případě je to zvýšení o čtyři, ve druhém o šest nehod.

„Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 51 případech. Rychlá jízda měla podíl na 22 nehodách. Musím upozornit, že došlo k více než padesátipro〜cen­t〜nímu nárůstu této příčiny nehod. Alkohol při nich figuroval devětkrát, což je o dva případy méně než v roce 2007. Shodně ve srovnávaném prosinci ´07 a ´08 zavinili řidiči osm nehod nedáním přednosti v jízdě,“ upozorňuje Poslední s tím, že řidiči zavinili 84 nehod, což je 91,3 procenta z celkového počtu. Jedinou nehodu zapříčinil chodec.

Od 1. ledna platí novela zákona, která ukládá řidiči volat k dopravní nehodě policii, pokud škoda přesáhne 100 tisíc korun, a také další povinnosti. Proto vedoucí dopravního inspektorátu radí, aby se s ní motoristé seznámili. Ve Sbírce zákonů je novinka zveřejněná pod číslem 274/2008.

„Rád bych doporučil všem řidičům, aby se dobře seznámili s paragrafem 47. Je to v jejich vlastním zájmu. Je na každém řidiči, aby věděl, co je dopravní nehoda a také jaké má řidič a ostatní účastníci dopravní nehody povinnosti. Jak se mají chovat na místě nehody a kdy jsou povinni neprodleně dopravní nehodu ohlásit policistovi a za jakých podmínek ji hlásit nemusejí. Policie je i v letošním roce povinna přijmout každé oznámení občana o vzniku dopravní nehody a následně provést na místě její šetření. Proto je zajištěna u našeho dopravního inspektorátu v Domažlicích nepřetržitá služba, denně 24 hodin, 365 dní v roce,“ uvedl Poslední.

Deník připravuje rozhovor, ve kterém se řidiči dozvědí, jak mají postupovat při dopravní nehodě, aby dostáli požadavkům novely zákona.

Jak se na Domažlicku v prosinci ´bouralo´

Počet nehod (v závorce je rozdíl počtu nehod oproti prosincii 2007):

Celkem: 92 (+ 10)

Silnice I. třídy: 34 (+ 3)

Silnice II. třídy: 18 (– 1)

Silnice III. třídy: 14 (+ 2)

Ostatní komunikace: 26 (+ 6)

Následky nehod:

Usmrcené osoby: 1 (– 1)

Těžce zranění: 1 (+ 0)

Lehce zranění: 21 (+ 4)

Hmotné škody: 5 363 900 Kč (+ 2 914 000 Kč)