Komplikace způsobil ve čtvrtek odpoledne nejen domažlickým hasičům občan, který se rozhodl odnést k jejich sídlu neznámou munici.

„Na požární stanici v Domažlicích přinesl občan nalezenou munici a položil ji na lavičku," uvedla mluvčí HZS Plzeňského kraje Pavla Jakoubková s tím, že na stanici se v té době nikdo nenacházel, dotyčný proto informoval operační středisko. To jeho hlášení předalo domažlickým hasičům, kteří právě prováděli kondiční jízdy.

„Velice jsme se podivili, proč občan zamířil s municí k nám a proč nezavolal k nálezu policii," uvedl Deníku velitel zásahu nadpraporčík Radek Švůgr.

„Ihned jsme přijali opatření a ve spolupráci s policií jsme prostor vyklidili, hasičskou zbrojnici evakuovali a nyní čekáme na příjezd policejního pyrotechnika, který rozhodne co a jak," doplnil velitel zásahu s tím, že byli samozřejmě informováni a upozorněni na možné nebezpečí také obyvatelé domů v okolí.

„Policisté přijali na lince 158 informaci ze strany dispečinku HZS Plzeňského kraje, že neznámý muž přinesl na stanici Domažlice v Břetislavově ulici předmět vypadající jako nevybuchlá válečná munice. Na místo ihned vyjela hlídka domažlických policistů, kteří ztotožnili muže, který přinesl neznámý předmět k budově HZS Domažlice. Jednalo se o 26letého muže, který sdělil, že uvedený předmět měl doma jeho známý. On předmět přinesl k budově hasičského záchranného sboru, protože se mu zdál nebezpečný. To, kde jeho známý předmět vzal, muž nevěděl," popsala neobvyklý případ mluvčí policie Dagmar Brožová.

„Policisté předběžně zjistili, že se jedná o minometnou střelu o průměru 10 cm, délky 30 cm, válečné výroby, bez nárazové rozbušky," doplnila policejní mluvčí.

Vzhledem k tomu, že i na dálku byly vidět v garážích hasičské vozy, další pak stojící před budovou, zajímali jsme se na místě, zda situace nemůže ohrozit případný zásah profesionálních hasičů u požáru či dopravní nehody.

„V žádném případě, naštěstí veškerá potřebná technika stojí nyní mimo areál, neboť v době, kdy občan munici přinesl, jsme s ní byli na výcviku," odpověděl nám velitel zásahu Švůgr.

Pyrotechnik přijel z druhého konce ČR

Prodleva, která vznikla mezi dobou přinesení munice a příjezdem pyrotechnika, je způsobena skutečností, že do Domažlic mířil zmíněný odborník až z Teplic.

Včera jsme se zajímali, proč přivolali pyrotechnika z takové dálky, zda nemohl přijet odborník na munici z Plzně. Zadání trasy na internetu nám nabídlo dvě možnosti. Z Teplic do Domažlic po dálnici přes Prahu měří trasa autem 228 km a trvá dle propočtu 2:47 hodiny. O něco kratší je trasa přes Žatec, měří 181 km, ale doba jízdy je časově srovnatelná ( 2:51 hod.). „Z Plzně pyrotechnik přijet nemohl, neboť tam není expozitura," odpověděla na náš dotaz mluvčí.

Po příjezdu pyrotechnika se naštěstí zjistilo, že dotyčná munice nemohla nikomu ublížit.

„Pyrotechnik po příjezdu sdělil, že se jedná o dělostřeleckou minu české výroby, válečná, průměr 82 mm bez trhaviny. Na místě si minu převzal," sdělila mluvčí PČR.

V daném případě nebyla nalezená munice nebezpečná, ale nemusí tomu tak být pokaždé.

Jak postupovat při nálezu munice

Tento čtvrteční případ ukazuje, že občan svým konáním zbytečně blokoval běžný režim profesionálních hasičů a bylo štěstí, že jen souhrou okolností nezpůsobil kvůli nutné evakuaci prostor Územního odboru HZS Domažlice jejich neakceschopnost.

O návod, jak v případě podobných nálezů postupovat, jsme požádali policii.

„S žádným předmětem připomínajícím munici by lidé neměli nijak manipulovat. Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné se stanou časem maximálně citlivými na vnější podněty. Pokud kdekoliv naleznete předměty – například při výkopových pracích či úklidu, u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici či její součást, veškerou činnost přerušte a přivolejte Policii České republiky. Policisté pyrotechnické služby si převezmou předmět k likvidaci," uvedla mluvčí PČR Brožová s tím, že porušením výše uvedených zásad by mohlo snadno dojít k ohrožení zdraví nebo dokonce života nálezce či osob, které se zdržují v jeho okolí.