Od začátku tohoto roku nemusíme volat policii k nehodám, při nichž vznikla škoda nižší než sto tisíc korun. Každý motorista tuto informaci zná, ale nelze se ve všech případech orientovat jen podle výše škody.

Na podrobnosti jsme se zeptali Vladislavy Čejkové z domažlického preventivně informačního oddělení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Západočeského kra­je.

Jakým způsobem byste popsala změnu, která se týká motoristů v případě dopravní nehody?

Již nyní se setkáváme s tím, že změny povinností s hlášením dopravní nehody přinášejí řadu otázek. Není to tak dávno, kdy motoristé museli Policii České republiky volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhý jeden tisíc korun. Od ledna 2001 ho nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od které nehodu musíme hlásit, se nyní výrazně zvýšila, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 činí rovných 100 000 Kč.

Má tento zvýšený limit nějaký význam pro policii?

Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem. Ale nemůžeme vycházet pouze ze škody vzniklé při nehodě.

V jakých případech máme nyní povinnost dopravní nehodu hlásit policii?

Policisty je třeba volat, pokud při nehodě dojde ke zranění, třeba i jen drobnému, nebo k usmrcení osoby.

Další povinnost volat policii je nezbytná ve chvíli, kdy při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 korun.

Policii musíme k nehodě zavolat i v případě, pokud při nehodě dojde k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby. Za majetek třetí osoby se považují zaparkovaná vozidla, přilehlé nemovitosti. Policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby – například leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny, kdy řidič měl na nehodě účast.

Jak je to v případě, kdy řidič při nehodě poškodí například dopravní značku?

Zde platí obecně zásada: Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství – tedy dopravní značky, svodidel a podobně, je třeba policii volat. Stejně tak tehdy, pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí. Zde přicházejí do úvahy například přejezdová zabezpečovací zařízení či úniky provozních kapalin z vozidla.

Policii je nutné volat také tehdy, pokud po nehodě nebudeme sami schopni bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit plynulost provozu.

A co při nehodách, kdy nedojde k žádné z vyjmenovaných škod?

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.

Jakou vidíte v nových zákonných ustanoveních největší změnu?

Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě. Zatímco jsme volali policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna se to radikálně změnilo a policie se i v těchto případech volá jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle, a to včetně přepravovaných věcí částku 100 000 korun.

Jakým způsobem má účastník nehody postupovat v případě, že se k ní policie nevolá?

Zákon ukládá od ledna 2009 účastníkům nehody jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Co by v záznamu mělo být?

Záznam musí obsahovat čas a místo vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody jsou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli – konkrétně pojišťovně viníka nehody, která by měla plnit vůči poškozenému.

Na jaký formát papíru se záznam má sepsat? Je určeno, jak přesně by měl zápis vypadat?

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit takzvaný euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako ´slepý k houslím´, hrají svoji roli nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout. Tiskopisy záznamů o dopravní nehodě mohou lidé získat u pojišťoven, nebo stačí stáhnout si je z jejich webových stránek.

Čistě hypotetická otázka: Nabourá do mě jiný účastník silničního provozu, ale nedokážu ho přesvědčit, aby záznam se mnou sepsal a podepsal. Nutit ho v tomto případě půjde asi těžko. Co mám udělat?

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění ´planého´ výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.

Pokud přijede policie k nehodě jen z toho důvodu, že jeden z účastníků odmítl sepsat o ní zápis, může za to být dotyčný nějak postižen?

Odepřením sepsat záznam o nehodě se účastník dopravní nehody dopouští přestupku.

Ne každý má internet, kde by mohl načerpat potřebné vědomosti, jak při silničním karambolu postupovat. Je nějaká jiná možnost, jak může motorista jednoduše postupovat, aniž by musel studovat zákon?

Policie vyšla motoristům vstříc a připravila pro ně bezplatně malou kartičku s několika zásadními radami, jak si po dopravní nehodě počínat. Pokud máte o kartičku s informacemi zájem, můžete ji dostat na každém obvodním oddělení, tedy v Domažlicích, Kdyni, Poběžovicích, Horšovském Týně a Holýšově a také na Dopravním inspektorátu v Domažlicích.

K dispozici bude tato informační kartička také ve všech služebních vozidlech policie.