Provedenou dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,41 promile alkoholu v krvi. Opakovaná zkouška ukázala výsledek 1,39 promile alkoholu v krvi.

„Muž byl zajištěn a a případ byl zaevidován jako přestupek podle ustanovení zákona o silničním provozu,“ uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová a připomněla: „Stejně jako řidič motorového vozidla ani cyklista nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou, během jízdy nebo v době, kdy mohl být pod jejich vlivem. Tím se dopouští přestupku, nebo trestného činu.“